Vrae oor TeologieWat is sistematiese teologie?

Wat is n Christen se siening van die wereld?

Wat is die uitverskiesing? Is die uitverkiesingsleer Skriftelik?

Wat is die voor-duisendjaar?

Wat is dispensasie en is dit Skriftelik?

Watter siening is korrek, Johannes Kalvyn of James Arminius?Vrae oor Teologie