Pitanja o Anđelima i demonimaPitanja o Anđelima i demonima

Šta Biblija kaže o anđelima?

Šta Biblija kaže o demonima?

Ko je sotona?

Šta Biblija kaže o opsjednutosti demonima / demonskoj opsjednutosti?

Da li kršćanin može da bude opsjednut demonima?

Ko su bili sinovi Božiji i ćerke čovječije u Postanku 6:1-4?

Zašto je Bog dozvolio Sotoni i demonima da zgriješe?

Ko je anđeo Gospodnji?

Da li su anđeli muškog ili ženskog roda?

Šta su arkanđeli?

Da li postajemo anđeli kad umremo?

Šta je kerubin? Da li su kerubini anđeli?

Da li Kršćanin danas može da obavlja egzorcizam?

Da li su demoni pali anđeli?

Da li mi imamo anđele čuvare?

Ko/šta su nefili?

Kako, zašto i kada je Sotona pao sa neba?

Kako, zašto i kada je Sotona pao sa neba?Vrati se na bosansku stranuPitanja o Anđelima i demonima