Pitanja o CrkviPitanja o Crkvi

Šta je crkva?

Šta je svrha crkve?

Koja je važnost kršćanskog krštenja?

Zašto je posjećivanje crkve važno?

Da li žene mogu da služe kao pastori / propovjednici? Šta Biblija kaže o ženama u službi?

Zašto je bitna Gospodnja Večera / kršćanski pričest?

Zašto treba da vjerujem u organizovanu religiju?

Da li kršćani treba da praznuju Šabat?

Šta je biblijsko odvojenje?

Šta Biblija kaže o crkvenoj disciplini / isključivanju iz crkve?

Šta Biblija kaže o formiranju crkvene vlasti?

Šta Biblija kaže o rastu crkve?

Zašto postoji toliko mnogo kršćanskih denominacija?

Zašto postoji toliko mnogo kršćanskih interpretacija?

Zašto je tako mnogo evanđeoskih vođa uhvaćeno u nekom skandalu?

Kakva je historija Kršćanstva?

Koji je ispravan način krštenja?

Da li Bog zahtijeva od Kršćana da drže subotu?

Koja je razlika između univerzalne i lokalne crkve?

Šta znači izraz: “muž jedne žene” u 1. Timoteju 3:2? Može li razveden čovjek služiti kao pastor, vođa ili đakon?Vrati se na bosansku stranuPitanja o Crkvi