Pitanja o Duhu SvetomPitanja o Duhu Svetom

Ko je Duh Sveti?

Kada / Kako primamo Svetog Duha?

Kako mogu biti ispunjen Svetim Duhom?

Šta je to krštenje Svetim Duhom?

Šta je to hula na Duha Svetog?

Kako da znam koji je moj duhovni dar?

Da li su nadprirodni darovi Duha za današnje vrijeme?

Šta je dar govorenja u jezicima? Da li taj dar važi i za danas? Šta je sa molitvom u jezicima?

Kako Bog dodjeljuje duhovne darove? Da li će mi dati duhovni dar koji zatražim od njega?

Da li vjernik treba da bude u stanju da osjeća Duha Svetog?

Šta je klauzula (dodatak) filioque?

Šta je plod Duha Svetog?

Šta znači žalostiti / gasiti Duha Svetog?

Šta je molitva u jezicima? Da li je molitva u jezicima molitveni jezik između vjernika i Boga?

Koja je uloga Duha Svetog u našim životima danas?

Da li je padanje u Duhu biblijsko?

Da li bi Duh Sveti ikad napustio vjernika?

Koja je razlika između talenta i duhovnog dara?

Šta znači hodati u Duhu?

Da li je govorenje u jezicima dokaz za to da imamo Duha Svetog?Vrati se na bosansku stranuPitanja o Duhu Svetom