Pitanja o SpasenjuPitanja o Spasenju

Šta je plan spasenja?

Da li se spašava samo vjerom, ili vjerom plus djelima?

Jednom spašen zauvijek spašen?

Da li je vječna sigurnost Biblijska?

Kako mogu da imam sigurnost spasenja?

Šta je to žrtva pomirenja?

Kako su se ljudi spašavali prije nego što je Isus umro za naše grijehe?

Šta se dešava sa onima koji nikada nisu imali priliku da čuju za Isusa?

Kako Božija suverenost i ljudska slobodna volja zajedno sudjeluju u spasenju?

Da li je vječna sigurnost "dozvola" za grijeh?

Šta se dešava sa bebama i malom djecom kad umru? Gdje u Biblij mogu da nađem da postoje godine kad se postaje odgovoran?

Zašto je Bog zahtijevao životinjske žrtve u Starom Zavjetu?

Ako nam je spasenje sigurno za cijelu vječnost, zašto Biblija tako jasno upozorava protiv otpadanja?

Da li Kršćani treba uporno da traže oproštenje za svoje grijehe?

Da li je krštenje neophodno za spasenje? Šta je obnovljenje krštenjem?

Šta je spasenje? Koja je kršćanska doktrina spasenja?

Šta je opravdanje?

Može li Kršćanin izgubiti spasenje?

Šta je kršćansko izmirenje? Zašto je potrebno da se izmirimo sa Bogom?

Koje je značenje kršćanskog otkupljenja?

Šta je pokajanje i da li je ono neophodno za spasenje?

Zašto je uskrsnuće Isusa Krista važno?Vrati se na bosansku stranuPitanja o Spasenju