Pitanja o StvorenjuPitanja o Stvorenju

Šta Biblija kaže o stvaranju naspram evolucije?

Da li su vjera u Boga i nauka kontradiktorne?

Šta je teorija dizajna Inteligencijom?

Koje je godište zemlja? Koliko je zemlja stara?

Da li je Nojeva poplava bila globalnog ili lokalnog karaktera?

Zašto je Bog stavio drvo poznanja dobra i zla u Edenski vrt?

Šta Biblija kaže o dinosaurusima? Da li se oni spominju u Bibliji?Vrati se na bosansku stranuPitanja o Stvorenju