Siyin kam taw akiphen dokna le zona www.GotQuestions.org panin kong muak uh hi!Lai Thiangtho taw akisai doknate dawn kikna

Tulaitakin na dot nop thute sia Siyin kam taw nong thak ngawl natu uh kong thum nuam hi. Mikang pau at thei a, na sim thei le hi anuai-a hong kipia website ah dokna te kidong thei hi - http://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

A nuai-a aki at laimaite Siyin kam taw kisim thei hi.


Lungdamna Thu

Tawntung nuntakna na nga zo le?

Mawmaina na nga zo le? Pathian in bangbang mawmaina nag thei tu khi ziam?

Niivei suakikna a nga Tapidaw ih ci ii akhiatna in bang ziam?

Thathu taw kisai thukhun nam Lite in bang teng ziam?

Pathian taw bangbang kizopna maan nga thei tukhi ziam?

Vangtung ngam thet thei natu Jesu bek lampi ahi ziam?

Ka thi zawk ciangin vantungngam theng tu kahi hunlam bangbang he thei tukhi ziam?

Thi zawk ciangin nuntakna thak a om lai tu le?

Jesu Ngumpa le Topa-a sang cisia akhiatna bang ziam?

Ngupna lampi ih ci in bang hithong hiam?

Kei aa tuin a maan biakna in bang hi tu ziam?

Roman lampi tawnin ngupna ngana ih ci in bang hithong ziam?

Mawneite’ thungetna ih ci in bang ziam?

Thu um mi khat ih ci in bang ahi ziam?

Tu-in Jesu um zo kahi manin bang seam tukhi ziam?Lai Thiangtho taw akisai doknate dawn kikna