Croeso i'r fersiwn Cymraeg o www.GotQuestions.org!Atebion i gwestiynau am y Beibl


Mae'n ddrwg gennym nad ydym ni'n derbyn cwestiynau trwy gyfrwng y Gymraeg ar hyn o bryd. Os ydych yn gallu ysgrifennu neu darllen Saesneg, gellir anfon cwestiynau yma: http://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Gweler restr isod or tudalennau sydd ar gael yn y Gymraeg:


Y Newyddion Da

Oes gennych chi fywyd tragwyddol?

A ydych wedi derbyn maddeuant Duw? Sut allaf fi dderbyn maddeuant Duw?

Beth y maen ei olygu i dderbyn yr Iesu fel eich Gwaredwr personol?

Beth ywr cynllun gwaredigaeth / beth ywr ffordd i waredigaeth?

Beth yw Cristion?

Beth y mae yn ei olygu i fod yn Gristion wedi ei eni o'r newydd?

Beth yw'r Dull Rhufeiniaid tuag at iachawdwriaeth?

Beth yw'r grefydd iawn i mi?

Rwyf newydd rhoi fy ffydd yn Iesu Grist... Peth sydd nesaf?


Cwestiynau pwysig iawn

A yw Duw yn bodoli? Oes yna dystiolaeth i profi bodolaeth Duw?

Pwy yr Iesu Grist?

Ai Duw ywr Iesu? A wnaeth yr Iesu fyth honni mai Duw ydoedd?
Atebion i gwestiynau am y Beibl