Spørgsmål om bønSpørgsmål om bøn

Hvad er synderens bøn?

Hvorfor bede?

Hvad er fadervor, og hvordan bør vi bede den?

Hvad betyder det, at man beder i Jesu navn?

Hvordan kan mine bønner blive besvaret af Gud?

Er det i orden at bede for den samme ting flere gange, eller bør vi kun bede en enkelt gang?

Er fællesbøn vigtigt? Er det stærkere at bede fælles, end at bede alene?Spørgsmål om bøn