Pitanja o BoguPitanja o Bogu

Postoji li Bog? Postoji li dokaz o postojanju Boga?

Koji su atributi Boga? Kakav je Bog?

Je li Bog stvaran? Kako mogu sigurno znati da je Bog stvaran?

Što Biblija podučava o Trojstvu?

Tko je stvorio Boga? Odakle je Bog došao?

Zašto Bog dopušta da se loše stvari događaju dobrim ljudima?

Je li Bog stvorio zlo?

Zašto se Bog Staroga zavjeta toliko razlikuje od Boga Novoga zavjeta?

Što znači da je Bog ljubav?

Govori li Bog nama danas?

Zašto Bog dopušta da se dogode prirodne nepogode, npr. potresi, uragani i tsunamiji?

Što znači imati strah od Boga?

Mijenja li Bog svoje mišljenje?

Voli li Bog sve ljude ili samo kršćane?

Je li Bog muško ili žensko?

Čini li Bog još uvijek čudesna djela?

Je li Bog šovinist / Zagovara li Biblija šovinizam?

Čuje li / uslišava li Bog molitve grješnika / nevjernika?

Zašto je Bog ljubomoran Bog?

Može li se monoteizam dokazati?

Je li pogrešno ispitivati Boga?

Je li itko ikada vidio Boga?


Pitanja o Bogu