Pitanja o Svetom DuhuPitanja o Svetom Duhu

Tko je Sveti Duh?

Kada / Kako primamo Duha Svetoga?

Što je hula protiv Duha Svetoga?

Što je krštenje Svetim Duhom?

Kako mogu biti ispunjen Svetim Duhom?

Kako mogu znati koji duhovni dar imam?

Jesu li čudesni darovi Duha za danas?

Što je dar govorenja u jezicima? Vrijedi li dar govorenja u jezicima danas?

Na koji način Bog raspodjeljuje duhovne darove? Hoće li mi Bog dati duhovni dar koji ga zamolim?

Treba li vjernik moći osjetiti Svetoga Duha?

Što je filioque klauzula?

Što je plod Svetoga Duha?

Što znači žalostiti / gasiti Svetoga Duha?

Što je molitva u jezicima? Je li molitva u jezicima zapravo molitveni jezik između vjernika i Boga?

Koja je uloga Svetoga Duha u našim životima danas?

Je li rušenje u Duhu u skladu s Biblijom?

Hoće li Sveti Duh ikada napustiti vjernika?

Koja je razlika između talenta i duhovnog dara?

Je li govor u jezicima dokaz da osoba ima Svetoga Duha?

Što znači hodati po Duhu?


Pitanja o Svetom Duhu