Pitanja o anđelima i demonimaPitanja o anđelima i demonima

Što Biblija kaže o anđelima?

Što Biblija kaže o demonima?

Tko je Sotona?

Što Biblija kaže o opsjednutosti demonima / demonskoj opsjednutosti?

Može li kršćanin biti opsjednut demonom?

Tko su bili sinovi Božji i ljudske kćeri u Postanku 6,1-4?

Zašto je Bog dopustio Sotoni i demonima da sagriješe?

Tko je anđeo Jahvin?

Jesu li anđeli muški ili ženski?

Što su arkanđeli?

Hoćemo li mi postati anđeli kada umremo?

Što su kerubini? Jesu li kerubini anđeli?

Može li kršćanin danas vršiti egzorcizam?

Jesu li demoni pali anđeli?

Imamo li anđele čuvare?

Tko/što su bili Nefili?

Kako, zašto i kada je Sotona pao s neba?

Što su serafi? Jesu li serafi anđeli?


Pitanja o anđelima i demonima