Maswali kuhusu dhambiMaswali kuhusu dhambi

Dhambi saba mbaya sana ni zipi?

Biblia inasema nini juu ya kunywa kileo? Je, ni dhambi kwa mkristo kunywa kileo?

Biblia inasema nini juu ya kamari? Je, kamari ni dhambi?

Bibilia inasema nini kuhusu ponografia? Je! Kuangalia picha ya ponografia ni dhambi?

Dhambi zote ni sawa?

Fasili ya dhambi ndio gani?

Nitajuaje kama kitu fulani ni dhambi?

Je, sisi wote tulirithi dhambi ya Adamu na Hawa?

Dhambi ya asili ni gani?

Je, watoto kuadhibiwa kwa ajili ya dhambi za wazazi wao?

Dhambi iliyo ya mauti ni gani?

Je, uroho ni dhambi? Biblia inasema nini juu ya ulaji kupita kiazi?

Dhambi isiyofutika ni gani / dhambi haiwezi kusamehewa ni gani?

Mtazamo wa Wakristo ni upi kuhusu uvutaji? Uvutaji ni dhambi?

Biblia inasema je ju ya chale/ kujitoboa mwili?

Je, biblia inasema nini juu ya ushoga? Je, ushoga ni dhambi?

Kujichua – je, ni dhambi kulengana na Biblia?


Maswali kuhusu dhambi