Maswali kuhusu maisha ya kikristoMaswali kuhusu maisha ya kikristo

Mkristo ni mtu gani?

Je, wakristo wanahitajika kutii amri za agano la kale?

Ninawezaje kushinda dhambi katika maisha yangu ya kikristo?

Ninawezaje kufahamu mapenzi ya Mungu juu ya maisha yangu?

Bibilia inasema nini kuhusu kufunga kwa Wakristo?

Nitawezaje kuwahubiria marafiki na jamii yangu bila kuwakashirisha au kuwafukuza mbali?

Ni nini maana ya kukua kiroho?

Nitawezaje kuwasamehe wale wanaonikosea?

Ninawezaje kutambua satui ya Mungu?

Bibilia inasema nini kuhusu vita vya kiroho?

Mkristo wamwili ni nini?

Kwa nini ni Wakristo wote ni wanafiki?

Ni jinsi gani mimi naweza kuwa na furaha katika maisha yangu ya kikristo?

Kutafakari Kikristo ni nini?

Ukristo wa kiroho ni nini?

Kwa nini tunahitaji kukiri dhambi zetu kama tayari zimekwisha samehewa 1 Yohana 1:9)?

Kama nimeokolewa na dhambi zangu zote zimesamehewa , kwa nini nisieendelee kutenda dhambi?

Ni nini maana ya silaha zote za Mungu?

Ni wakati gani, ni kwa nini na ni jinsi gani Bwana Mungu anatuadhibu wakati tunafanya dhambi?

Ni namna gani Mkristo anastahili kupigana na hisia za hatia kuhusu dhambi za zamani, hata kama kabla ya au baada ya wokovu?

Biblia inasemaje nini kuhusu uhalali?

Mimi ni nani katika Kristo?


Maswali kuhusu maisha ya kikristo