Мына мен Ыйса Пайгамбардын болушуна ынандым… эми эмне кылышым керек?Мына мен Ыйса Пайгамбардын болушуна ынандым… эми эмне кылышым керек?

Куттуктоолорго арзыган иш! Сиздин турмушуңузда чоң өзгөрүш болду! “Эми кантүүм керек? Кандайча мен Кудай баштаган жолго чыгышым керек?”, сизде суроо жаралышы ыктымал. Төмөнкү беш кадам Ыйык Китептен алган көрсөтмөлөргө таянат. Сиз аттанган жол жөнүндө маселелер болсо http://www.gotquestions.org/Kyrgyz боюнча кайрылыңыз.

1. Сиз аман калуунун маанисине туура ишенгениңизге ынаныңыз.

1 John 5:13 1 Жон 5:13 бизге минтип айтат: “Мен муну силерге жазган себебим, Кудайдын Уулунун аты үчүн сыйынгандар, силер түбөлүк жашоого жеткениңерди билгиле”. Кудай бизди аман калуунун маанисин билишибизди каалайт. Кудай биздин аман калуубузга ишенип, бекем ойдо турганыбызды каалайт. Аман калуунун негизги пункттарын бир жолу санап өтөлүк:

а) Биз баарыбыз күнөөгө баткан адамбыз. Биз баарыбыз Кудайга жакпаган иштерди жазап чыктык (Римдиктерге 3:23).

б) Күнөөлөрүбүз үчүн биз Кудайдан түбөлүккө ажырап, жазаны тартышыбыз керек (Римдиктерге 6:23).

в) Биз тарта турган жазаны өзүнө алып (2 Corinthians 5:21) Ыйса Пайгамбар айкаш жыгачта өлүм тапты (Римдиктерге 5:8). Биздин тарта турган жазаны алып, биздин ордубузда Ыйса Пайгамбар айкаш жыгачта өлүм тапты. Анын кайра тирилгени Ыйсанын өлүмү менен биздин күнөөлөрүбүздүн толук акысын бергенин далилдейт.

г) Анын өлүмү биздин күнөөлөрүбүз үчүн төлөгөн акысы болгонуна ишенип, Ыйса Пайгамбарга ишенимди арткандарга, Кудай бизге кечирим жана аман калууну тартуулайт (Жон 3:16; Римдиктерге 5:1; Римдиктерге 8:1).

Бул аман калуу жөнүндө кабар! Эгерде сиз Ыйса Пайгамбар, биздин Куткаруучуга ишенимиңизди арткан болсоңуз күнөөлөрүңүз үчүн кечирим алууга мүмкүн. Күнөөлөрүңүз баары кечирилип, жана Кудай сиздин эч качан калтырууга же сизден аттап кетүүгө убада берет (Римдиктерге 8:38-39; Матай 28:20). Ыйса Пайгамбар менен биздин аман калуу жөнүндө убада бек кармалат, ал эсиңизде болсун (Жон 10:28-29). Эгер сиз Куткаруучубуз катары Ыйса гана ишенсеңиз, сиз Кудайдын жанында асманда түбөлүктө өткөрөөрүңүзгө ишеничти сактаңыз.

2. Ыйык Китепти окуткан жакшы чиркөө табыңыз.

Чиркөө бул жөн гана имарат эмес. Чиркөө бул ага барган адамдар. Ыйса Пайгамбарга сыйынгандары бир бири менен ымалалашып жүргөнү абдан маанилүү. Бул чиркөөнүн коюлган негизги максаттардын бири. Мына сиз Ыйса Пайгамбарга ишенимибиңизди артып, сиз жашаган аймакта Ыйык Китепти окуткан чиркөөнү таап жана рухий насаатчыга сүйлөөгө кылган оюңуз болсо, биз сизди бекем колдойт элек. Ыйса Пайгамбарга болгон ишенимиңиз жөнүндө ага билдирип, айтыңыз.

Чиркөөнүн экинчи милдети бул Ыйык Китепке окутуу. Сиздин андан Кудайдын айтканын өзүңүздү турмушта туура колдонууну үйрөнөсүз. Ыйык Китепти түшүнүү бул Христиандыктарча ийгиликтүү жана көрүнүктүү жашоого ачкыч. 2 Тимофейде 3:16-17 айтылат: “Баардык Жазуулар Кудайдын илебине толгон жана окутууга, оңдоого, көнүгүү жасоого, акаарат кылууга ылайыктуу, ошондуктан кудайы адам күнүмдүк ишке толук жарамдуу болуп калат.”

Чиркөө болуунун үчүнчү максаты бул сыйынуу. Сыйынуу бул Кудайга Ал жасаган баардыгы үчүн алкыш айтуу! Кудай бизди сактап калды. Кудай бизди сүйөт. Кудай биз үчүн кам көрөт. Кудай бизди коштоп жана жол көрсөтөт. Кантип биз Ага алкыш айтпай тим болобуз? Кудай ыйык, адилеттүү, кеңпейилдүү, толугу менен сүйүү жана касиеттен турат. Жаңылык 4:11 айтат: “Биздин Амирибиз, Кудай, сен жасаган баардык нерселер үчүн даңазалоого жана ардактоого арзыйсың, сенин эркиң боюнча алар жаралып жана жашоо куруп жатышат.”

3. Кудайдын жөнүндө ойлонууга күнүгө убакыт бөл.

Күнүгө Кудай жөнүндө ойлонууга убакыт бөлүү биз үчүн абдан маанилүү. Кээ бир адамдар аны “тынч убакыт” деп коюшат. Башкалар муну “арноо” дешет анткени бул убакты Кудайга арнап, берилген болобуз. Кээ бирөөлөр бул убакты эртең мененки саатка коюшат, башкалар аны кечкисин жасашат. Бул убакты сиз кантип атаганы жана качан койгонуңуздун айырмасы жок. Кудай менен такай убакты өткөргөнүңүз гана маанилүү. Кудайы менен өткөргөн убак эмнеден турат?

а) Дуба окуу. Дуба бул Кудай менен сүйлөшүүнүн бир түрү. Кудай менен сизди капа, кыжаалат кылган нерселер менен бөлүшүңүз. Кудайдан сизге акыл үйрөтүп жана жолду көрсөткөндү сураңыз. Кудайды сизге муктаж болгон нерселерди берүүнү сураңыз. Кудайга сиз аны кантип сүйгөнүңүздү айтып жана Ал сиз үчүн кылганын баарын билип, барктаганыңызды айтыңыз. Дуба окуунун мааниси ушунда.

б) Ыйык Китептии окуу. Ыйык Китепти чиркөөдө, Жекшемби Мектебинде жана же болбосо Ыйык Китеп окуусунда окуткандан тышкары, сизге Ыйык Китепти өзүнчө окуу зарыл. Ыйык Китепте сизге Христиандыктарча ийгиликтүү жашоо күтүүгө зарыл болгон баарын камтылат. Туура чечимдерди кылууга, Кудайдын эркин билүүгө жана башкаларга насаат айтууга, жана рухий жактан кантип өсүүгө болоорун Кудайдын акылын камтыйт. Ыйык Китеп бул биз үчүн Кудайдын Сөзү. Ыйык Китеп бул негизги Кудайдын Ага жаккан жана бизди ыраазычылыкка бөлөгөн турмушту өтөөгө бизге берген колдонмосу.

4. Рухий жактан өсүүгө жардам бере алган адам менен ымылада болуңуз.

1 Коринфтиктерге 15:33 минтип айтылат: “Алданбаңыз: Жаман досторду күтүү жаратылыштан жакшы мүнөздү бузуп коет.” Ыйык Китепте жаман элдин бизге болгон таасири жөнүндө көп айтылат. Адепсиз иштерге баткандар менен убакыт бирге өткөрүү бизди да бул иштерге азгырылтып коюшу мүмкүн. Биздин айланабыздагы адамдардын мүнөзү бизге да “жугуп” калышы мүмкүн. Ошондуктан айланабыз Амирибизге берилген, жана Аны жүрөгү менен сүйгөн башка адамдардан турганы абзел.

Сизге жардамга келе турган жана колдой алган бир же эки дос күтүүгө аракет кылыңыз, балким алар сиздин чиркөөдөн чыгаар (Еврейлерге 3:13;10:24). Досторуңузду сиздин Кудай менен болууга арналган, тынчтыкты талап кылган убакытыңыз, сиздин иштер жөнүндө кабардар кылыңыз. Эгер алар сизге окшоп ошондой жагдайда болушса, ал жөнүндө да сураңыз. Мындай сөз Амир Ыйса өзүнүн Куткаруучу катары тааныбаган баардык досторуңузду таштап кетүүгө жатпайт. Алар менен мамилеңизди токтотпоңуз жана сүйгөндөн калбаңыз. Жөн гана Ыйса сиздин турмушуңузду кескин өзгөрткөнүн айтып, жана сиз эми мурдакыдай жасаган иштерди жаса албай калганыңзды айтыңыз. Кудайдан досторуңузга Ыйсанын ырайымын бөлүшүүгө мүмкүнчүлүктү берүүнү тилеңиз.

5. Чокунуңуз.

Элдин көбү чокунуу маанисин туура эмес түшүнөт. “Чокунуу” деген сөздүн түпкү мааниси сууга чөмүлүү болот. Чокунуу бул Ыйык Китеп боюнча өзүнүн Ыйсага болгон жаңыдан күткөн ишенимиңизди жана Ага берилип, жактаганыңызды элдин алдында билдиргени болот. Сууга чөмүлүү Христос менен көмүлгөнүн элестетет. Суудан чыгышы Христостун тирилгенин элестетет. Чокунуу бул Ыйсанын өлүмү, көмүлүшү жана тирилиши менен өзүнө ченегендей болот (Римдиктерге 6:3-4).

Жалгыз чокунуу сизди сактап калбайт. Чокунуу сиздин күнөөлөрүңүздү жууп кетпейт. Чокунуу бул болгону гана баш ийүүнү көрсөтүүгө кадам, жалаң гана Христостун куткара алат деген ишенимдин элдин алдында жарыялаганы. Чокунуунун мааниси Христоско элдин алдында ишенимиңизди жана Ага берилгениңизди билдирип, баш ийүү кадамы катарында каралат. Сиз чокунууга даяр болгонуңузду сезсеңиз, анда өзүңүздүн насаатчыңызга айтыңыз.Кыргыз үй барагына кайтууМына мен Ыйса Пайгамбардын болушуна ынандым… эми эмне кылышым керек?