Аман калуу үчүн кандай план же жол бар?Суроо: Аман калуу үчүн кандай план же жол бар?

Жооп:
Сиз ачка болгонуңузду сезип жатасызбы? Тамактан ачка болгонду эмес, бирок жашоодо башка бирдемеге эңсөөнү сезип турасызбы? Ичиндеңизде бирдеме эч качан ыраазы болбой сизди жеп турабы? Андай болсо, Ыйса сиздин жолуңуз! Ыйса айткан экен, “Менде турмуштун наны бар. Мага келгендери эч качан ачка кетпейт, жана мага ишенгендердин баарын суусуну канбай койбойт” (Жон 6:35).

Сиз бушайман болуп жүрөсүзбү? Сизге эч качан турмушта жолду же максатты табууга болбой жаткандай туюлуп жатабы? Кимдир бирөө жарыкты өчүрүп, жана сизге аны эч качан күйгүзүүгө болбостой сезим пайда болдубу? Андай болсо, Ыйса сиздин жолуңуз! Ыйса, “Мен ааламдын жарыгымын. Менин артыман ээрчигендер эчкачан караңгыда басышпайт, бирок турмуштун жарыгына ээ болушат” (Жон 8:12).

Качандыр жашоонун четине чыгарылып калгандай сезим оюңузду аралады беле? Сиз канча эшикти түртпөсөңөр да, анын артында сезимди канаатандыра турган жылан сыйпалагандай ээндиктен бөлөк эч нерсени таппаган учурлар болду беле? Сизди канаатандыра турган жашоого киреберишти издеп жатасызбы? Андай болсо, Ыйса сиздин жолуңуз! Ыйса айткан экен “Мен дарбазамын; киргенден баары аман калышат. Аларга кирип чыкса болот, алар кенен жайыттарды табышат” (Жон 10:9).

Башка элдер сизге карата чыккынчылык жасашты беле? Сиздин мамилелериңиз супсаак жана маңызы жокпу? Сизге баары сизди пайдаланып кетүүгө тырышкандай сезилип жатабы? Андай болсо, Ыйса сиздин жолуңуз! Ыйса айткан экен: “Мен жакшы чабанмын. Жакшы чабан койлорду калтырып кетпейт, алар үчүн өмүрүн берүүдөн кайра тартпайт...Мен жакшы чабан болгондуктан, койлорум мени тааныйт жана мен да аларды тааныйм” (Жон 10:11, 14).

Сиз бул жашоонун артында эмне жатканы жөнүндө ойлонуп, кызыгасызбы? Дат басып же аягы чирий турган дүйнө үчүн өзүңүздүн турмушуңузду өткөргөнүнө өкүнөсүзбү? Жашоодо дагы башка маани барбы деп ар сар болуп жүрдүңүз беле? Өлүмдөн кийин жашооңузду улантууну каалайсызбы? Андай болсо, Ыйса сиздин жолуңуз! Ыйса айткан экен: “Мен тирилүү жана жашоонун өзүмүн. Мага ишенгендери жашайт, өлгөнүнө карабай жашоосу улана берет, мага ишенгендери эч качан өлбөйт” (Жон 11:25-26).

Ал жол кандай? Чындык эмнеде? Жашоо бул эмне? Ыйса мындай жооп берет экен: “Мен жолмун жана чындыкмын жана жашоомун. Эч ким Кудай Атага жолго менсиз чыгалбайт” (Жон 14:6).

Сиз сезген эңсөө бул рухий эңсөө, жана ал болгону Ыйса аркылуу толтурулат. Ыйса гана караңгыны таратат. Ыйса бул канаатандыра турган жашоого алып барган дарбаза. Ыйса бул досуңуз жана сизди баккан, сизди караган чабаныңыз. Ыйса бул жашоо -- бул жашоодон да кийинки жашоо. Ыйса аман калуунун жолу!

Сиз эңсөө сезген себеби, караңгыда адашып жүргөндүн себеби, жашоо маанисиз өтүп жаткандай туюлганы, бул баары сиз Кудайдан ажырагандан чыгат. Ыйык Китепте биз баарыбыз күнөөгө батканбыз жана ошондуктан Кудайдан бөлүнгөнүбүз жөнүндө айтылат (Ecclesiastes 7:20; Римдиктерге 3:23). Сиздин жүрөктө сезген ээндик Кудайдын турмушуңуздан жок болуп, орду толбогондуктан. Биз Кудай менен мамиле күтүүгө жаралганбыз. Күнөөбүз үчүн, биз андай байланыштан арылдык. Андан жаман нерсе, биздин күнөөбүз бизди Кудайдан түбөлүккө ажыратат, бул турмушта да кийинки турмушта да (Римдиктерге 6:23; Жон 3:36).

Бул көйгөйдү кантип чечсе болот? Ыйса мына жол! Ыйса биздин айыбыбызды өзүнө алды (2 Коринфдиктерге 5:21). Биз тарта турган жазаны өзүнө алып Ыйса Пайгамбар айкаш жыгачта өлүм тапты (Римдиктерге 5:8). Үч күн өтүп Ал өлүктөрдөн тирилип (Римдиктерге 6:4-5), өлүм жана күнөөгө көрсөткөн жеңишин майрамды.

Эмне үчүн ал буга барды? Ыйса Өзү бул суроого жооп берди, “Мындай чоң сүйүүнү эчким тартпагандан, ал өзүн достору үчүн жанынан кечти” (Жон 15:13). Ыйса биздин жашообуз үчүн өлүм жазасын тартты. Эгер биз ишенимибизди Ыйсага артсак, анын өлүмү биздин күнөөлөрүбүз үчүн төлөгөн акысы болгонуна ишенсек, баардык күнөөлөрүбүз кечирип жана жуулуп кетет. Ошондо биз биздин рухий эңсөөбүз тынчып калганын сезебиз. Жарыктар күйгүзүлүп калат. Биз канаатандыра турган жашоого кирүүгө мүмкүнчүлүк алабыз. Биздин чыныгы эң сонун досубузду жана жакшы чабаныбызды таныйбыз. Биз өлгөндөн кийин бизди жашоо күткөнүн билебиз, Ыйса менен асманда түбөлүк жашоого үчүн тирилебиз!

“Анткени Кудайдын дүйнөгө болгон сүйүүсү ушунчалык зор болгондуктан, Ага ишенгендери жок болбой, бирок түбөлүк жашап кетишсин деген ойдо, ал өзүнүн болгон жалгыз Уулун аяган жок” (Жон 3:16).

Бул жерде окуганга муюп Христос жакта болууга чечимди кыласызбы? Эгер андай болсо, астындагы “Мен бүгүн Христос үчүн чечим кылдым” басмакты чык этиңиз.Кыргыз үй барагына кайтууАман калуу үчүн кандай план же жол бар?