Kokios yra Dievo savybės? Koks yra Dievas?
Klausimas: Kokios yra Dievo savybės? Koks yra Dievas?

Atsakymas:
Gera žinia, ieškant atsakymo į šį klausimą yra ta, kad apie Dievą galima daug ką sužinoti! Tiems, kurie nori labai smulkiai viską išsinagrinėti, rekomenduojame iš pradžių perskaityti šį straipsnį, o paskui vėl grįžti į pradžią ir labiau patyrinėti išskirtas Biblijos eilutes. Yra labai svarbu remtis Šventuoju Raštu, nes be Biblijos autoriteto šis straipsnis gali būti ne daugiau nei žmogaus nuomonė, o juk dažnai žmogaus supratimas apie Dievą būna klaidingas (Job 42:7).v Mums labai svarbu stengtis suprasti, koks yra Dievas. Priešingu atveju tai gali mus atvesti prie netikrų dievų garbinimo, o tai prieštarauja Dievo valiai (Iš 20:3-5).

Dievas pats išsirinko, ką mums apie save atskleisti, ką mes galime apie Jį sužinoti. Viena Dievo savybių – šviesa, ir tai reiškia, kad Jis pats suteikia ir apšviečia informaciją apie save (Iz 60:19, Jok 1:17).

Mes negalime nepaisyti to fakto, kad Dievas pats apreiškia apie save, priešingu atveju, kad nenutiktų taip, jog kuris nors iš mūsų neįžengsime į Jo poilsį (Hbr 4:1).

Kūrinija, Biblija, taip pat ir „Žodis, tapęs kūnu“ (Jėzus Kristus) padės mums pažinti Dievą.

Visų pirma mums svarbu suprasti, kad Dievas yra mūsų Kūrėjas, ir kad mes esame Jo kūrinijos dalis (Pr 1:1 Ps 24:1). Dievas pasakė, kad sukūrė žmogų pagal savo pavidalą. Žmogus yra kūrinijos viršūnė, jam buvo duota valdyti visą kūriniją (Pr 1:26-28). Nors kūrinija dabar yra sudarkyta nuodėmės, mes vis dar galime įžvelgti Dievo kūrinių tobulumą (Pr 3:17-18; Rom 1:19-20). Stebėdami visatos neaprėpiamumą, kūrinijos sudėtingumą, grožį ir tvarką mes galime matyti Dievo didybę.

Kai kurių Dievo vardų, užrašytų Biblijoje, supratimas, padės mums daugiau pažinti koks Dievas yra. Dievo vardai:

Elohim – Galingasis, Nuostabusis (Pr 1:1)
Adonai – Viešpats, parodantis Šeimininko ir tarno santykius (Iš 4:10,13)
El Elyon – Aukščiausiasis, Stipriausiasis (Pr 14:20)
El Roi – Stiprusis, Visa matantis (Pr 16:13)
El Shaddai – Visagalis Dievas (Pr 17:1)
El Olam – Amžinasis Dievas (Iz 40:28)
Yahveh – Viešpats „Aš Esu“, amžinas ir nuo nieko nepriklausantis (Iš 3:13,14).

Biblijoje galime rasti ir daugiau Dievo savybių: Dievas yra amžinas – Jis neturi pradžios ir Jo egzistavimas niekada nesibaigs. Jis yra nemirtingas, begalinis (Įst 33:27; Ps 90:2; 1 Tim 1:17). Dievas yra nesikeičiantis, Jis – pastovus, patikimas ir todėl yra vertas pasitikėjimo (Mal 3:6; Sk 23:19; Ps 102:26,27). Dievas yra neprilygstamas, tai reiškia, kad nėra tokio kaip Jis ir niekas negali prilygti Jam savo darbais. Jis yra tobulas (2 Sam 7:22; Ps 86:8; Iz 40:25; Mt 5:48). Dievas yra nepasiekiamas, tai yra – Jis nesuvokiamas, neištiriamas ir nepaaiškinamas (Iz 40:28; Ps 145:3; Rom 11:33,34).

Dievas yra teisingas, tai reiškia, kad Jis neatsižvelgia į asmenį ir nėra šališkas (Įst 32:4; Ps 18:30). Jis yra Visagalis – turi visą jėgą. Jis gali daryti viską, kas Jam patinka, bet Jo veiksmai neprieštarauja Jo charakterio savybėms (Ap 19:6; Jer 32:17,27). Dievas yra visur esantis, tai yra – Jis egzistuoja visada ir visur, bet tai nereiškia, kad Jis yra visuose (Ps 139:7-13; Jer 23:23). Dievas yra visažinis, Jis žino praeitį, dabartį ir ateitį, žino netgi tai, ką mes dabar mąstome. Todėl Jo teismas visada yra teisingas (Ps 139:1-5; Pat 5:21).

Dievas yra vienintelis, tai reiškia, kad tik Jis vienas gali atsakyti į mūsų poreikius ir giliausius mūsų širdies troškimus. Tik Jis vienintelis yra vertas mūsų šlovinimo ir atsidavimo (Įst 6:4). Dievas yra teisus, Jis negali būti abejingas nuodėmei. Kad būtų įvykdytas Dievo teisumas ir teisingumas, ant Jėzaus buvo uždėtos mūsų nuodėmės, ir Jis kentėjo už jas, taip priimdamas Dievo teismą – kad mums būtų atleista (Iš 9:27; Mt 27:45-46; Rom 3:21-26).

Dievas yra nepriklausomas, visi Jo kūriniai, sąmoningai ar nesąmoningai, negali sutrukdyti įvykti Jo planams (Ps 93:1; 95:3; Jer 23:20). Dievas yra Dvasia, tai reiškia, kad Jis yra nematomas (Jn 1:18; 4:24). Dievas yra Trejybė, vienas trijuose Asmenyse, kurių kiekvienas yra toks pat savo esme, lygus savo valdžia ir šlove. Atkreipkite dėmesį, kad pirmąkart pacituotas Biblijoje Dievo vardas yra parašytas vienaskaitos skaičiumi, nors jis apima tris skirtingus Asmenis: Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią (Mt 28:19; Mk 1:9-11). Dievas yra tiesa, tai reiškia, kad Jis yra nepaperkamas ir negali meluoti (Ps 117:2; 1 Sam 15:29).

Dievas yra šventas, Jis yra atskirtas nuo bet kokios nuodėmės, Jis nusistatęs prieš ją. Dievas mato visą blogį ir tai kelia Jam pyktį; Rašte dažnai šalia žodžio „šventumas“, stovi ir žodis „ugnis“. Dievas lyginamas su visa ryjančia ugnimi (Iz 6:3-4; Hab 1:13; Iš 3:2,4,5; Hbr 12:29).

Dievas yra malonė – šis žodis reiškia gerumą, geranoriškumą, gailestingumą ir meilę. Jei nebūtų Dievo malonės, visos kitos Dievo savybės atskirtų mus nuo Jo amžiams. Tačiau, ačiū Dievui, taip nėra, nes Jis trokšta pažinti kiekvieną iš mūsų asmeniškai (Iš 34:6; Ps 31:19; 1 Pt 1:3; Jn 3:16; Jn 17:3).

Tai buvo tik kuklus bandymas atsakyti į tokį neaprėpiamą klausimą, koks yra Dievas. Būkite drąsūs nepaliaudami Jo ieškoti (Jer 29:13).Atgal į svetainę lietuvių kalbaKokios yra Dievo savybės? Koks yra Dievas?