Kodėl vandens krikštas toks svarbus krikščionims?
Klausimas: Kodėl vandens krikštas toks svarbus krikščionims?

Atsakymas:
Pagal Bibliją, krikščionių krikštas – tai išorinis liudijimas to, kas įvyko tikinčiojo gyvenime. Tai iliustruoja tikinčiojo susitapatinimą su Kristaus mirtimi, palaidojimu ir prisikėlimu. Biblijoje apie tai parašyta: „Argi nežinote, jog mes visi, pakrikštytieji Kristuje Jėzuje, esame pakrikštyti Jo mirtyje? Taigi krikštu mes esame kartu su Juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą“ (Romiečiams 6:3-4). Panardinimas į vandenį krikšto metu simbolizuoja palaidojimą kartu su Kristumi, išnirimas iš vandens – prisikėlimą kartu su Kristumi.

Nusprendusiems krikštytis vandenyje keliami du reikalavimai:

(1) žmogus turi tikėti Jėzumu Kristumi kaip savo Gelbėtoju
(2) jis turi suprasti krikšto reikšmę

Jei žmogus priėmė Viešpatį Jėzų kaip savo Gelbėtoją, supranta, kad krikštas – tai paklusnumo žingsnis bei viešas jo tikėjimo Kristumi paskelbimas ir trokšta būti pakrikštytas vandenyje – tai nėra jokios priežasties, dėl ko šis tikintysis negalėtų būti pakrikštytas. Pagal Bibliją, krikščionių krikštas yra paprastas paklusnumo žingsnis, viešas tikėjimo Kristumi išpažinimas. Šis krikštas yra svarbus, nes tikintysis viešai paskelbia apie savo tikėjimą ir atsidavimą Kristui, susitapatinimą su Jo mirtimi, palaidojimu ir prisikėlimu.Atgal į svetainę lietuvių kalbaKodėl vandens krikštas toks svarbus krikščionims?