Kas yra atgailos malda?
Klausimas: Kas yra atgailos malda?

Atsakymas:
Malda Dievui, kuria meldžiasi žmogus, supratęs, kad yra nusidėjėlis, kad jam reikia Gelbėtojo, yra vadinama atgailos malda. Pati malda dar nesuteikia išgelbėjimo. Tik tokia malda, kurioje išreikšta nuoširdi atgaila, kurioje pripažįstamas nuodėmingumas, išgelbėjimo reikalingumas, yra efektyvi ir atneša rezultatų.

Pirmutinis atgailos maldos aspektas yra supratimas, kad mes visi esame nusidėjėliai. Laiškas romiečiams 3:10 skelbia: „Kaip ir parašyta, nėra teisaus, nėra nė vieno.“ Biblija aiškiai tvirtina, kad mes visi nusidėjome. Mes visi nusidėjėliai, kuriems reikia Dievo gailestingumo ir atleidimo (Tit 3:5-7), nes dėl savo nuodėmių mes nusipelnėme amžinos bausmės (Mt 25:46). Atgailos malda – tai meldimas malonės vietoj teismo, pasigailėjimo vietoj rūstybės.

Antrasis šios maldos aspektas – supratimas to, ką Dievas padarė, kad pakeistų tokią mūsų apgailėtiną padėtį. Dievas, Jėzaus Kristaus asmenyje prisiėmė kūną ir tapo žmogumi (Jn 1:1, 14). Jėzus atvėrė mums tiesą apie Dievą ir pragyveno tobulą, teisingą gyvenimą, nepadarydamas nei vienos nuodėmės (Jn 8:46; 2 Kor 5:21). Po to Jis mirė ant kryžiaus vietoj mūsų, prisiimdamas sau mums skirtą bausmę (Rom 5:8). Tai, kad Jėzus prisikėlė iš numirusių, parodo Jo pergalę virš nuodėmės, mirties ir pragaro (Kol 2:15; 1 Kor 15 sk.). Tik dėl Jo mes galim gauti savo nuodėmių atleidimą ir mums pažadėti amžinieji namai danguje – jei mes tik patikėsim Jėzumi Kristumi. Viskas, ko reikia – tai patikėti, kad Jis mirė mūsų vietoje ir prisikėlė iš mirties (Rom 10:9-10). Mes galim būti išgelbėti tik iš malonės, tik per tikėjimą, ir tik per Jėzų Kristų. Efeziečiams 2:8 parašyta: „Jūs gi esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana“.

Ši atgailos malda yra paprastas būdas parodyti Dievui, kad tu pasikliauji Jėzumi Kristumi kaip savo Gelbėtoju. Išgelbėjimui nereikalingi kažkokie „magiški“ žodžiai.Tik tikėjimas Jėzaus Kristaus mirtimi ir prisikėlimu gali išgelbėti mus. Jei tu supranti, kad esi nusidėjėlis ir tau reikia išgelbėjimo Jėzuje Kristuje, tu gali melstis Dievui šia malda: „Dieve, aš žinau, kad esu nusidėjėlis. Žinau, kad nusipelniau bausmės dėl savo nuodėmių, bet tikiu Jėzumi Kristumi, kaip savo Gelbėtoju. Aš tikiu, kad Jo mirtis ir prisikėlimas atnešė man atleidimą. Aš tikiu Jėzumi, ir tik Juo vienu, kaip savo asmeniniu Viešpačiu ir Gelbėtoju. Ačiū, Tau, Viešpatie, kad Tu atleidi man ir išgelbsti mane! Amen!“

Ar Jūs, atsižvelgę į tai, ką čia perskaitėte, priėmėte sprendimą dėl Kristaus? Jei taip, prašome spustelėti klavišą „Aš priėmiau Kristų šiandien“.Atgal į svetainę lietuvių kalbaKas yra atgailos malda?