Ar gyvuliai/žvėrys patenka į dangų? Ar jie turi sielą?
Klausimas: Ar gyvuliai/žvėrys patenka į dangų? Ar jie turi sielą?

Atsakymas:
Biblija neduoda konkretaus atsakymo, ar gyvuliai/žvėrys turi „sielą“, ir ar jie bus danguje. Vis dėlto remdamiesi kai kuriais bendraisiais Šventojo Rašto principais mes galime padaryti kai kurias išvadas. Biblija teigia, kad ir žmogus (Pradžios 2:7), ir gyvūnai (Pradžios 1:30; 6:17; 7:15,22) turi gyvybės alsavimą. Pagrindinis skirtumas tarp žmogaus ir gyvūnų yra tas, kad žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir pavidalą (Pradžios 1:26-27). Gyvūnai nesukurti pagal Dievo atvaizdą ir pavidalą. Tai reiškia, kad žmogus yra panašus į Dievą, jis gali būti dvasingas, turi protą, jausmus ir valią, žmogaus buvimas tęsiasi ir po mirties. Jei gyvūnai ir turi „sielą“ ar kažkokią kitą nematerialią substanciją, tai ji turi iš tiesų skirtis nuo žmogaus sielos. Galimas daiktas, kad tas skirtumas reiškia, jog gyvūnų „sielų“ egzistavimas baigiasi su jų mirtimi.

Kita šio klausimo pusė yra ta, kad Dievo sukurti gyvūnai yra dalis Jo kūrybos proceso, kuris aprašytas Pradžios knygoje. Dievas sukūrė gyvūnus ir pasakė, kad tai yra gerai (Pradžios 1:25). Todėl mes galime daryti prielaidą, kad gyvūnai bus ir Naujoje Žemėje (Apreiškimo 21:1). Jie, be abejonės, bus ir tūkstantmetės karalystės metu (Izaijo 11:6; 65:25). Nors negalime tiksliai pasakyti, ar tarp jų bus mūsų mylimieji globotiniai, kuriuos mes turėjome žemėje, bet tikrai žinome, jog Dievas yra teisingas, ir kai mes pateksime į dangų, tai visiškai pritarsime Jo sprendimui, koks jis bebūtų.Atgal į svetainę lietuvių kalbaAr gyvuliai/žvėrys patenka į dangų? Ar jie turi sielą?