Kas įvyksta po mirties?
Klausimas: Kas įvyksta po mirties?

Atsakymas:
Į klausimą, kas įvyksta po mirties, atsakyti gana nelengva. Biblijoje nėra aiškiai pasakyta, kada žmogus pasiekia savo galutinę amžinąją vietą. Bet Biblija sako mums, kad po mirties žmogus patenka į dangų arba į pragarą – ir tai priklauso nuo to, ar jis/ji priėmė Kristų kaip savo Gelbėtoją. Tikintiesiems mirtis – tai gyvenimas nematerialiame kūne kartu su Viešpačiu (2 Korintiečiams 5:6-8; Filipiečiams 1:23). Nusidėjėliams mirtis reiškia amžiną bausmę pragare (Luko 16:22-23).

Todėl šis klausimas, kas įvyksta po mirties, visada kelia sąmyšį. Apreiškimo knygoje 20:11-15 rašoma apie tai, kad visi, kurie yra pragare, bus įmesti į ugnies ežerą. Tos pačios knygos 21-22 skyriuje aprašomi Naujas Dangus ir Nauja Žemė.Todėl panašu, kad žmogus po mirties patenka į „laikiną“ dangų arba į „laikiną“ pragarą – kol bus galutinis prisikėlimas ir teismas. Amžinybės aspektas nesikeičia, keičiasi tik apibrėžta „vieta“, kurioje žmogus praleis amžinybę. Tam tikru metu po mirties tikintieji pateks į Naują Dangų ir Naują Žemę (Apreiškimo 21:1). Tuo pat metu nusidėjėliai bus įmesti į ugnies ežerą (Apreiškimo 20:11-15). Tai yra galutinė ir amžina visų žmonių paskyrimo vieta – visiškai priklausanti nuo to, ar žmogus tikėjo, kad tik vienas Jėzus Kristus gelbsti nuo nuodėmių.Atgal į svetainę lietuvių kalbaKas įvyksta po mirties?