Kaip aš gausiu Dievo atleidimą?
Klausimas: Kaip aš gausiu Dievo atleidimą?

Atsakymas:
Apaštalų 13:38 sakoma: „Taigi žinokite, broliai, kad jums skelbiamas nuodėmių atleidimas per Jėzų. Ir kiekvienas jį tikintis nuteisinamas jo dėka nuo viso.”

Kas yra atleidimas ir kodėl jis man reikalingas?

Žodis „atleisti” reiškia susitaikyti su praeitimi, atsiprašyti, panaikinti skolą. Kai mes ką nors įskaudiname, mes prašome to žmogaus atleidimo, kad atnaujintume santykius. Atleidimas nėra garantuojamas tik todėl, kad kas nors yra nusipelnęs atleidimo. Nė vienas negali nusipelnyti atleidimo. Atleidimas – meilės veiksmas, malonė ir gailestis. Atleidimas – sprendimas neturėti nieko prieš žmones, nesvarbu, ką jie tau padarė.

Biblija sako, kad mums visiems reikia Dievo atleidimo. Mes visi esame nusidėję. Koheleto knygoje (Koheleto 7:20) sakoma: ”Iš tikrųjų nėra žemėje nė vieno žmogaus, kuris būtų taip teisus, kad tik gerai elgtųsi ir niekad nenusidėtų.” Pirmajame Jono laiške (1 Jono 1:8) bylojama: „Jei sakytume, jog neturime nuodėmės, klaidintume patys save, ir nebūtų mumyse tiesos.” Visos nuodėmės yra priešinimasis Dievui (Psalmės 51:4). Todėl Dievo atleidimas mums labai reikalingas. Jei mūsų nuodėmės nebus atleistos, amžinybę mes praleisime kentėdami dėl jų (Matą 25:46; Joną 3:36).

Atleidimas – kaip man jį gauti?

Dėkokime! Dievas yra mylintis ir gailestingas – pasiruošęs atleisti mūsų nuodėmes! Antrasis Petro laiškas (2 Petro 3:9) sako mums: „…bet kantriai elgiasi su jumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų.” Dievas nori mums atleisti, todėl Jis užtikrina mums atleidimą.

Vienintelė bausmė už mūsų nuodėmes – mirtis. Pirmojoje laiško romiečiems dalyje (Romiečiams 6:23) sakoma: „Atpildas už nuodėmę – mirtis…” Amžinoji mirtis yra tai, ko mes nusipelnėme už mūsų nuodėmes. Pagal savo tobulą planą Dievas tapo žmogumi – Jėzumi Kristumi (Joną 1:1,14). Jėzus mirė ant kryžiaus ir taip prisiėmė bausmę, kurios nusipelnėme mes – mirtį. Antrasis laiškas korintiečiams (2 Korintiečiams 5:21) mums moko: „Tą, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų pavertė nuodėme, kad mes jame taptume Dievo teisumu.” Jėzus mirė ant kryžiaus ir taip prisiėmė bausmę, kurios mes nusipelnėme! Todėl kad Dievo, Jėzaus, mirtis užtikrina viso pasaulio nuodėmių atleidimą. Pirmasis Jono laiškas (1 Jono 2:2) skelbia: „Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes, ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio.” Jėzus prisikėlė iš numirusiųjų, taip skelbdamas savo pergalę prieš nuodėmę ir mirtį (1 Korintiečiams 15:1-28). Šlovinkite Dievą, per mirtį ir Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Antrasis laiškas romiečiems (Romiečiams 6:23) byloja tiesą, „…o Dievo malonės dovana – amžinasis gyvenimas mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje.”

Ar nori, kad tavo nuodėmes būtų atleistos? Ar tau širdį spaudžia kaltės jausmas ir tu net nežinai, kaip nuo jo pabėgti? Tavo nuodėmės bus atleistos, jei priimsi Jėzų Kristų kaip savo Išganytoją. Laiške efeziečiems (Efeziečiams 1:7) sakoma: „Kuriame turime atpirkimą jo krauju ir nuodėmių atleidimą jo malonės gausa.” Jėzus vietoj mūsų sumokėjo mūsų skolą, todėl mums atleidžiama. Viskas, ką Tau tereikia daryti – prašyti Dievo atleisti Tau per Jėzų, jei tiki, jog Jėzus mirė, kad sumokėtų už tavo atleidimą – ir Jis atleis tau! Jono evangelija (Joną 3:16-17) skelbia nuostabią žinią, „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas.”

Atleidimas – ar tai tikrai taip paprasta?

Taip, tai tikrai taip paprasta! Tu negali nusipelnyti, kad Dievas tau atleistų. Tu negali sumokėti už Dievo atleidimą. Tu jį gali tik gauti – per tikėjimą, per Dievo malonę ir gailestingumą. Jei nori priimti Jėzų Kristų kaip savo Išganytoją ir nori, kad Dievas tau atleistų – štai maldelė, kurią gali skaityti. Šios ar kitokios maldelės skaitymas neišgelbės tavęs. Tik tikėjimas Jėzumi Kristumi gali užtikrinti nuodėmių atleidimą. Ši malda tėra priemonė, kuria pasinaudodamas gali išreikšti Dievui savo tikėjimą Juo ir padėkuoti Jam už atleidimą. „Dieve, Aš žinau, kad esu Tau nusidėjęs ir nusipelniau bausmės. Tačiau Jėzus Kristus prisiėmė bausmę, kurios aš nusipelniau, todėl per tikėjimą Juo gali man atleisti. Aš nusigręžiau nuo savo nuodėmių ir pasitikiu Tavimi, kad gaučiau išganymą. Dėkui Tau už Tavo nuostabią malonę ir atleidimą! Amen!"

Ar Jūs, atsižvelgę į tai, ką čia perskaitėte, priėmėte sprendimą dėl Kristaus? Jei taip, prašome spustelėti klavišą „Aš priėmiau Kristų šiandien“.Atgal į svetainę lietuvių kalbaKaip aš gausiu Dievo atleidimą?