Kas yra krikščionis?
Klausimas: Kas yra krikščionis?

Atsakymas:
Vebsterio žodyne yra duotas toks paaiškinimas: „Krikščionis – tai asmuo, tikintis Jėzumi Kristumi, arba religija, kuri remiasi Jėzaus mokymu.“ Nors tai šiek tiek apibūdina, kas yra krikščionis, bet kaip ir daugumas kitų pasaulietiškų apibrėžimų, neperduoda tikros, biblinės tiesos, ką reiškia būti krikščioniu.

Žodis „krikščionis“ Naujajame Testamente pavartotas tris kartus (Ap.d. 11:26; Ap.d. 26:28; 1 Pt 4:16). Jėzaus Kristaus pasekėjai „krikščionimis“ pirmą kartą buvo pavadinti Antiochijoje (Ap.d. 11:26), nes jie savo elgesiu, veiksmais ir žodžiais buvo panašūs į Kristų. Antiochijos pagonys iš pradžių šį žodį vartojo kaip paniekinamą pravardę, norėdami pasišaipyti iš krikščionių. Paraidžiui jis reikštų „priklausantieji Kristaus partijai“ arba „Kristaus šalininkai ar pasekėjai“, ir tai artima Vebsterio žodyno apibrėžimui.

Deja, bėgant laikui žodis „krikščionis“ didžia dalimi prarado savo tikrąją reikšmę ir buvo pradėtas vartoti apibūdinant tuos, kurie yra religingi ar aukštos moralės žmonės, vietoj to, kad būtų taikomas iš tiesų atgimusiems Jėzaus Kristaus pasekėjams. Daugelis netikinčių Jėzumi Kristumi žmonių laiko save krikščionimis tik todėl, kad lanko bažnyčią arba gyvena „krikščioniškoje“ šalyje. Bet iš tiesų bažnyčios lankymas, vargšų šelpimas ar buvimas tiesiog geru žmogumi mūsų nepadaro krikščionimis. Kaip vienas evangelistas kažkada pasakė: „Ėjimas į bažnyčią nepadaro manęs krikščionimi lygiai taip pat, kaip ėjimas į garažą nepadaro manęs automobiliu.“ Taigi nors tu ir esi bažnyčios narys, reguliariai ją lankai ir aukoji bažnyčios darbui, vis tiek tai dar nedaro tavęs krikščioniu.

Biblija moko, kad savo gerais darbais mes negalim įtikti Dievui. Laiške Titui 3:5 parašyta, kad „ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų Jis išgelbėjo mus, bet iš savo gailestingumo, Šventosios Dvasios atgimdančiu ir atnaujinančiu nuplovimu.“ Todėl krikščionis – žmogus, atgimęs iš naujo (Jn 3:3; Jn 3:7; 1 Pt 1:23) ir įtikėjęs Jėzų Kristų. Laiške efeziečiams 2:8 yra parašyta: „Jūs gi esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana“. Tikrieji krikščionys yra tie, kurie atgailavo dėl savo nuodėmių ir patikėjo vieninteliu Jėzumi Kristumi. Jų tikėjimas nėra sekimas religija, moralės kodeksu ar laikymasis įsakymų: „tai galima, o tai negalima“.

Tikrasis krikščionis yra žmogus, tikintis Jėzaus Kristaus asmeniu ir faktu, kad Jis mirė ant kryžiaus už mūsų nuodėmes, o trečią dieną prisikėlė, kad laimėtų pergalę prieš mirtį ir duotų amžinąjį gyvenimą visiems, kurie patikės Juo. Jono 1:12 mums sako: „Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą“. Tikrasis krikščionis – tai iš tiesų Dievo vaikas, Dievo šeimos dalis, tai tas, kuris turi naują gyvenimą Kristuje. Tikrosios krikščionybės požymis yra meilė kitiems ir paklusnumas Dievo Žodžiui (1Jn 2:4; 1 Jn 2:10).

Ar Jūs, atsižvelgę į tai, ką čia perskaitėte, priėmėte sprendimą dėl Kristaus? Jei taip, prašome spustelėti klavišą „Aš priėmiau Kristų šiandien“.Atgal į svetainę lietuvių kalbaKas yra krikščionis?