Jézus Krisztussal kapcsolatos kérdésekJézus Krisztussal kapcsolatos kérdések

Jézus az egyetlen út a mennybe?

Kicsoda Jézus Krisztus?

Isten-e Jézus? Jézus állította valaha, hogy ő Isten?

Krisztus isteni jellege biblikus?

Jézus valóban lézetett? Van történelmi bizonyíték Jézus létezésére?

Igaz Jézus Krisztus feltámadása?

Mit jelent az, hogy Jézus Isten fia?

Miért olyan fontos a szűztől való születés?

Jézust valóban pénteken feszítették keresztre? Ha így van, akkor hogyan töltött három napot a sírban, ha vasárnap támadt fel?

Hol volt Jézus három napig a halála és a feltámadása között?

Jézus leszállt a a pokolba halála és feltámadása között?

Követhetett volna-e el Jézus bűnt?

Miért annyira eltérő Jézus családfája Máté és Lukács evangéliumában?

Voltak Jézusnak testvérei?

Ha Jézus isten volt, akkor hogyan imádkozhatott Istenhez? Vajon Jézus önmagához imádkozott?

Miért akkor küldte el Isten Jézust, amikor elküldte? Miért nem korábban? Miért nem később?

Mi a hiposztatikus egység? Hogyan lehet Jézus egyszerre isten és ember?

Nős volt-e Jézus Krisztus?

Miért kellett Jézusnak olyan sokat szenvednie?

Mit jelent az, hogy Jézus az Isten Báránya?

Hol jövendöli meg az Ószövetség Krisztus eljövetelét?

Mit jelent az, hogy Jézus az Emberfia?

Miért higgyek Krisztus feltámadásában?


Jézus Krisztussal kapcsolatos kérdések