Jézus az egyetlen út a mennybe?
Kérdés: Jézus az egyetlen út a mennybe?

Válasz:
“Alapvetően jó ember vagyok, szóval a mennybe fogok kerülni.” “Jó, csinálok rossz dolgokat is, de azért több jót, úgyhogy majd a mennybe megyek.” “Isten nem fogok a pokolra küldeni csak azért, mert nem élek a Biblia szerint. Változnak az idők!” “Csak az igazán rossz emberek, például a gyerekeket molesztálók vagy a gyilkosok kerülnek a pokolba.”

Ezek általánosan elterjedt gondolatok az emberek között, de az igazság az, hogy mindegyikük hazugság. A Sátán, a világ ura ülteti ezeket a gondolatok a fejünkbe. Ő, és mindenki, aki őt követi, Isten ellensége (1 Péter 5:8). A Sátán mindig jónak álcázza magát (2 Korinthus 11:14), de igazából minden elmét ő befolyásol, amelyik nem tartozik Istenhez. “Ezeknek a gondolkozását e világ istene (a Sátán) megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.” (2 Korinthus 4:4)

Hazugság azt hinni, hogy Istent nem érdeklik a kis bűnök, és hogy a pokol a “rossz embereknek” van fenntartva. Minden bűn elválaszt minket Istentől, még egy “kis fehér hazugság” is. Mindenki követett el bűnöket, és senki sem elég jó, hogy önmagától a mennybe kerüljön. (Róma 3:23) A mennybe kerülés nem azon múlik, hogy több legyen a számlánkon a jó, mint a rossz; ha így lenne mindannyian elvesznénk. “... ha pedig kegyelemből van (üdvösség), akkor már nem cselekedetekért, mivel a kegyelem akkor már nem volna kegyelem.” (Róma 11:6) Nem tehetünk semmi olyan jót, amivel a mennybe kerülhetnénk (Titusz 3:5).

“Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amelya kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak.” (Máté 7:13) Ha mindenki bűnös életet él, és Istenben bízni nem népszerű dolog, ő akkor sem bocsátja meg. “... egykor éltetek e világ életmódja szerint; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez (a Sátánhoz), ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. (Efézus 2:2)

Amikor Isten megteremtette a világot, tökéletes és jó volt. Aztán megalkotta Ádámot és Évát, szabad akaratot adott nekik. Dönthettek, hogy követik-e engedelmesen Istent vagy nem. De Ádám és Éva, a legelsők akiket Isten alkotott, találkoztak a Sátánnal, aki megkísértette őket, hogy legyenek engedetlenek, és aztán bűnt követtek el. Ez elválasztotta őket (és mindenkit aki utánuk jött, beleértve minket) Istentől, a vele való közeli kapcsolat lehetőségétől. Isten tökéletes és nem lehet közösségben a bűnnel. Mi bűnösökként nem tudtunk egyedül boldogulni. Ezért Isten volt az, aki készített egy utat, hogy megint egységben lehessünk vele a mennyben. “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16) “Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róma 6:23) Jézus megszületett, hogy megtanítson minket az útra és hogy meghaljon a bűneinkért, hogy nekünk ne kelljen. Három nappal a halála után feltámadt a sírból (Róma 4:25), ezzel bizonyítva győzelmét a halál fölött. Áthidalta a távolságot Isten és ember között, hogy nekünk személyes kapcsolatunk lehessen vele csupán hit által.

“Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.” (János 17:3) A legtöbb ember hisz Istenben, sőt még a Sátán is. De ahhoz, hogy üdvösséget kapjunk Istenhez kell fordulnunk, személyes kapcsolatot kell vele kialakítanunk, el kell fordulnunk a bűneinktől, és követnünk kell őt. Bíznunk kell Jézusban minden dolgunkban és tettünkben. “Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek.” (Róma 3:22) A Biblia azt tanítja, hogy nincs más út az üdvösséghez, csak Krisztus. Jézus azt mondta a János 14:6-ban, hogy “Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”

Jézus az üdvösség egyetlen útja, mert egyedül ő képes kifizetni a bűn büntetését (Róma 6:23). Nincs még egy olyan vallás, amelyik a bűn mély jelentőségét és következményeit tanítaná. Nincs másik vallás, amelyik a bűn tökéletes kiengesztelését ajánlaná fel, amelyet egyedül Jézus Krisztus nyújthat. Nincs olyan “vallásalapító”, aki Istenből emberré lett (János 1:1,14) – pedig ez az egyetlen módja egy végtelen adósság kifizetésének. Jézusnak Istennek kellett lennie, hogy kifizethesse az adósságunkat. Jézusnak embernek kellett lennie, hogy meghalhasson. Az üdvösség egyedül a Jézus Krisztusban való hit által lehetséges! “és nincs üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” (Apostolok Cselekedetei 4:12)

Jézus mellett döntöttél az itt olvasottak miatt? Ha igen, akkor kérlek kattints az “Elfogadtam Jézust” gombra.Vissza a magyar oldalraJézus az egyetlen út a mennybe?