Van élet a halál után?
Kérdés: Van élet a halál után?

Válasz:
Van élet a halál után? A Biblia azt mondja nekünk, hogy “Az asszonytól született ember rövid életű, tele nyugtalansággal. Kihajt, mint a virág, majd elfonnyad, árnyékként tűnik el, nem marad meg... Ha meghal a férfiú, életre tud-e kelni?” (Jób 14:1-2, 14)

Mint Jób, mi is majdnem mindannyian elgondolkozunk ezen a kérdésen. Mi történik pontosan velünk miután meghalunk? Vajon egyszerűen megszűnünk létezni? Az élet egy forgóajtó, amin kilépünk és visszatérünk a földre, hogy nagyszerű személyiséggé váljunk? Mindenki ugyanoda kerül, vagy különböző helyekre? Valóban van menny és pokol, vagy az csak egy elmeállapot?

A Biblia azt mondja nekünk, hogy nem csak, hogy van élet a halál után, hanem az örök élet olyan dicsőséges, “Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek.” (1 Korinthus 2:9) Jézus Krisztus, Isten emberi alakja, eljött a földre, hogy nekünk adja az örök élet ajándékát. “...a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.” (Ézsaiás 53:5)

Jézus átvette a büntetést, amit mi mindannyian megérdemelnénk, és feláldozta az életét. Három nappal később azzal bizonyítota be, hogy legyőzte a halált, hogy feltámadt a sírból lélekben és testben. Még negyven napig a földön maradt és több ezren látták, mielőtt felment volna örök otthonába, a mennybe. Róma 4:25 – “...halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért.”

Krisztus feltámadása egy jól dokumentált esemény volt. Pál apostol sok embert kikérdezett, hogy szemtanúkat keressen bizonyítékul, és senki sem tudta kikezdeni a történtek valódiságát. A feltámadás a sarokköve a keresztény hitnek, mivel Krisztus feltámadása miatt mi is hihetünk benne, hogy hozzá hasonlóan fel fogunk támadni.

Pál megintett néhány korai keresztényt, akik ezt nem hitték el: “Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadt fel.” (1 Korinthus 15:12-13)

Krisztus csak az első volt abból a rengetegből, akik fel fognak támadni a halálból. A fizikai halál egy emberen, Ádámon keresztül jött el, akitől mindannyian származunk. De mindazok, akiket Isten örökbefogadott a családjába Jézus Krisztus által, új életet fognak kapni (1 Korinthus 15:20-22). Ahogyan Isten feltámasztotta Jézus testét, ugyanúgy fog a mi testünk is feltámadni Jézus visszatérésekor (1 Korinthus 6:14).

Igaz, hogy mindannyian fel fogunk támadni, mégsem fog mindenki együtt a mennybe menni. Minden embernek döntést kell hoznia még ebben az életben, hogy eldöntse, hogy hol fogja tölteni az örökkévalóságot. A Biblia azt mondja, hogy csak egyszer fogunk meghalni, és aztán jön az ítélet (Zsidók 9:27). Azok, akik megigazultak, a mennyben töltik majd az örök életet, a hitetlenek pedig örök büntetésre mennek a pokolba (Máté 25:46).

A pokol, akárcsak a mennyország, nem csupán egy állapota a létnek, hanem egy nagyon is valódi hely. Olyan, ahol a bűnösök Isten örök, végtelen haragját fogják megtapasztalni. Érzelmi, értelmi, fizikai szenvedést fognak átélni, folyamatosan szenvedve a szégyentől, a sajnálattól és a megvetéstől.

A Biblia szerint a pokol az alvilág (Lukács 8:31, Jelenések 9:1), egy lángoló kénköves tó, ahol örökkön örökké kínokat fognak átélni (Jelenések 20:10). A pokolban sírás lesz és fogcsikorgatás, tehát bánat és düh (Máté 13:42). Olyan hely, “ahol férgük nem pusztul el és a tűz nem alszik el.” (Márk 9:48) Isten nem leli örömét a gonoszok halálában, hanem az a vágya, hogy elforduljanak gonosz útjaikról és éljenek (Ezékiel 33:11). Ugyanakkor nem fog minket kényszeríteni erre; ha úgy döntünk, hogy elutasítjuk, akkor nem tud mást csinálni, mint hogy megadja nekünk, amit akarunk – az életet távol tőle.

Az élet a földön egy próba – egy készülés az eljövendőkre. A hívőknek az örök élet lesz ez Isten közvetlen közelében. Hogyan lehetünk igazak és képesek az örök élet elfogadására? Erre csak egy mód van – Isten fiában, Jézus Krisztusban való hit által. Jézus azt mondta, hogy “Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.” (János 11:25-26)

Az örök élet ingyen ajándéka mindannyiunk számára elérhető, de meg kell hozzá tagadnunk néhány világi örömet és Istennek kell áldoznunk magunkat. “Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” (János 3:36) A halál után már nem lesz lehetőségünk megbánni a bűneinket, mert miután szemtől-szembe találkozunk Istennel, már nem lesz más választásunk, mint hinni benne. Ő viszont azt szeretné, hogy hit és szeretet által mennénk hozzá már most. Ha elfogadjuk Jézus Krisztus halálát fizetségül az Isten elleni bűnös lázadásunkért, akkor nem csak a földön kapunk gyümölcsöző, hasznos életet, hanem majd örök, Krisztus jelenlétében valót is.

Ha el akarod fogadni Jézus Krisztust mint megváltódat, és újjá szeretnél születni, akkor íme egy minta-imádság. Ne felejtsd el, hogy ez az imádság, vagy bármely más imádság nem fog megmenteni. Egyedül a Jézusban való bizalom tud megmenteni a bűntől. Ez az ima egyszerűen egy módja annak, hogy kimutasd a hitedet Istennek és megköszönd neki, hogy üdvösséget ad. “Istenem tudom, hogy vétkeztem ellened és büntetést érdemlek. De Jézus Krisztus átvette a büntetést amit érdemlek, ezért hit által megbocsátást kaphatok. Elfordulok a bűnömtől és benned bízom az Üdvösségért. Köszönöm Neked a Te csodálatos kegyelmedet és megbocsátásodat – az örök életet! Ámen!”

Jézus mellett döntöttél az itt olvasottak miatt? Ha igen, akkor kérlek kattints az “Elfogadtam Jézust” gombra.Vissza a magyar oldalraVan élet a halál után?