Mi az, hogy keresztény?
Kérdés: Mi az, hogy keresztény?

Válasz:
A Webster’s-szótár értelmezése szerint keresztény “az a személy aki a Jézusban, mint Krisztusban való hitet gyakorolja vagy olyan vallású, amelyik Jézus tanításain alapul.” Ez kiindulópontnak jó ahhoz, hogy megtudjuk, mi az, hogy keresztény, de mint sok más világi definícó, ez is kevés a bibliai igazságnak a kommunikálásához.

A keresztény szó háromszor szerepel az Újszövetségben (Apostolok Cselekedetei 11:26; 26:28; 1 Péter 4:16), és szó szerint azt jelenti: “krisztusi”. Jézus Krisztus követőit először Antiókhiában hívták keresztényeknek (Apostolok Cselekedetei 11:26), mert úgy viselkedtek és beszéltek, mint Krisztus. Eredetileg a hitetlen antiókhiaiak gúnynévként használták ezt a szót, hogy nevetségessé tegyék a keresztényeket. Azt is jelenti, hogy “Krisztus pártjába tartozó”, vagy “Krisztus követője”, így egészen hasonlít a Webster’s definíciójához.

Sajnos az idők folyamán a “keresztény” szó sokat veszített a jelentőségéből, és általában vallásos, vagy erkölcsös emberekre használták, nem pedig Jézus Krisztus újjászületett követőire. Sokan vannak, akik nem hisznek és nem bíznak Jézus Krisztusban, mégis keresztényeknek mondják magukat, mert járnak templomba, vagy mert “keresztény” országban élnek. De a templomba járás, a nálad kevésbé szerencsések segítése, vagy a jó emberként élés nem tesz kereszténnyé. Egy evangélista egyszer azt mondta: “Ugyanúgy nem lesz a templomba járástól valaki keresztény, mint ahogy a garázsba járástól sem lesz gépkocsi.” Egy gyülekezet tagjának lenni, rendszeresen járni az alkalmakra, és adakozni a gyülekezet munkájára nem tesz téged kereszténnyé.

A Biblia azt tanítja, hogy nem a jó cselekedetek tesznek minket elfogadhatóvá Isten számára. A Titusz 3:5 szerint “nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által”. Tehát az keresztény, aki újjászületett Isten által (János 3:3; János 3:7; 1 Péter 3:23) és hisz Jézus Krisztusban. Efézus 2:8 – “Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez”. Egy igazi keresztény megbánta a bűneit és egyedül Jézusban hisz. Nem egy vallást vagy egy erkölcsi normát követ, se nem egy parancsokból és tiltásokból álló listát.

Igazi keresztény az a személy, aki Jézus Krisztusban hisz, és abban a tényben, hogy ő meghalt a kereszten a bűneinkért való fizetségként és aztán három nap múlva feltámadt, hogy legyőzze a halált és örök életet adjon mindenkinek, aki hisz benne. János 1:12 – “Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében”. Egy igazi keresztény Isten gyereke, Isten családjának a tagja, aki a új életet kapott Krisztustól. Ismertetőjele a mások iránti szeretet és az Isten Igéje iránti engedelmesség (1 János 2:4,10).

Jézus mellett döntöttél az itt olvasottak miatt? Ha igen, akkor kérlek kattints az “Elfogadtam Jézust” gombra.Vissza a magyar oldalraMi az, hogy keresztény?