Mi a négy szellemi törvény?
Kérdés: Mi a négy szellemi törvény?

Válasz:
A négy szellemi törvény egy módja annak, hogy elmondjuk a megváltás örömhírét, ami elérhető annak, aki hisz Jézus Krisztusban. Egy egyszerű mód arra, hogy négy pontba rendezzük az Evangélium fontos információit.

Az első a négy szellemi törvény közül az, hogy “Isten szeret téged és egy csodálatos terve van az életeddel.” János 3:16 – “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” A János 10:10-ből kiderül Jézus eljövetelének az oka – “… én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek” Mi választ el minket Isten szeretetétől? Mi akadályozza meg, hogy bővölködő életünk legyen?

A második szellemi törvény az, hogy “Az ember bűnös és elszakadt Istentől. Ezért nem ismerheti meg Isten csodálatos tervét.” A Róma 3:23 megerősíti ezt az információt – “mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.” A Róma 6:23 elmondja a bűn következményét – “a bűn zsoldja a halál.” Isten arra teremtett minket, hogy közösségben legyünk vele. Viszont az emberiség behozta a bűnt a világba, és ezért el van választva Istentől. Tönkretettük azt a kapcsolatot Istennel, amit ő szeretett volna. Mi a megoldás?

A harmadik szellemi törvény az, hogy “Jézus Krisztus Isten egyetlen megoldása a bűneinkre. Általa kaphatunk a bűneinkre bocsánatot és állhat helyre a kapcsolatunk Istennel.” Róma 5:8 – “Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” Az 1 Korinthus 15:3-4 elmondja, hogy mit kell tudnunk és hinnünk, hogy megtérjünk – “… Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és – ugyancsak az Írások szerint – feltámadt a harmadik napon…” Jézus maga mondja, hogy ő az egyetlen út az üdvösséghez. János 14:6 – “Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” Hogyan fogadhatom el az üdvösség csodálatos ajándékát?

A negyedik szellemi törvény az, hogy “Jézus Krisztusban, mint Megváltóban kell hinnünk, hogy megkapjuk a megváltás ajándékát és megismerjük Isten csodálatos tervét az életünkre.” János 1:12 – “Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében.” Az Apostolok Cselekedetei 16:31 nagyon világosan fogalmaz – “Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz” Csak kegyelemből, hit által, Jézus Krisztusban térhetünk meg (Efézus 2:8-9).

Ha szeretnél bízni Jézus Krisztusban, mint Megváltódban, mondd el a következő szavakat Istennek. Nem ezek a szavak fognak megváltani, hanem a Krisztusban bízás fog! Ez az imádság egyszerűen egy módja annak, hogy kifejezd Istennek a hitedet és megköszönd neki, hogy üdvösséget ad. “Isten, tudom, hogy bűnt követtem el ellened és büntetést érdemlek. De Jézus Krisztus átvette a büntetést, amit én érdemlek, így hit által bocsánatot kaphatok. Elfordulok a bűneimtől és benned bízom az üdvösségért. Köszönöm neked csodálatos kegyelmedet és megbocsátásodat – az örök életet! Ámen!”

Jézus mellett döntöttél az itt olvasottak miatt? Ha igen, akkor kérlek kattints az “Elfogadtam Jézust” gombra.Vissza a magyar oldalraMi a négy szellemi törvény?