Miarahaba anao tonga eto amin'ny takelaka Malagasin'ny www.GotQuestions.org!Fanontaniana novaliana momba ny Baiboly


Ialanay tsiny fa tsy afaka mandray fanontaniana apetraka aminay amin'ny teny Malagasy izahay amin'izao fotoana. Raha toa ka afaka mamaky sy manoratra amin'ny teny Anglisy ianao dia azonao atao ny mandefa ny fanontanianao ao amin'ny - http://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Ireo amin'ny lisitra etsy ambany ireo ny pejy misy amin'ny teny Malagasy:


Ny Vaovao Tsara

Nahazo fiainana mandrakizay?

Nahazo famelan-keloka? Ahoana ny fomba ahazoako famelan-keloka avy amin'Andriamanitra?

Inona ny dikan'ny hoe manaiky an'i Jesosy ho Mpamonjy ny tena?

Inona ny drafitr'asam-pamonjena / lālan'ny famonjena?

Inona no atao hoe Kristianina?

Vao avy nametraka ny finoako amin'i Jesosy aho... dia ahoana amin'izay?


Fanontaniana tena manan-danja

Misy ve Andriamanitra? Moa ve misy porofo manamarina ny fisian'Andriamanitra?

Iza i Jesosy Kristy?

Moa ve Jesosy Andriamanitra? Moa ve Jesosy nilaza ny tenany ho Andriamanitra?
Fanontaniana novaliana momba ny Baiboly