मराठी भांषातरामध्ये आपले स्वागत आहे www.GotQuestions.org!पवित्र शास्त्राच्या प्रश्न आणि उत्तर
Download Mangal Font


आम्हाला क्षमा करा करण ह्यावेळी आपले प्रश्न आमही स्विकारु शकत नाही. जर आपणाला इंग्रजी लिहिला वाचता ,येत असेल तर आपण आपले प्रश्न http://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html वर लिहू शकता.

खालील दिलेल्याअनुक्रमाध्ये मराठी भाषांतर उपलब्ध आहे:


शुभ वार्ता

आपणास सार्वकालीक जीवन मिळाले आहे का?

पापाची क्षमा प्राप्त होणे? मी कशा प्रकारे देवा कडून पापाची क्षमा प्राप्त करुन घेवू शकतो?

येशु ख्रिस्ताला आपला वैयक्तीक तारणारा स्विकारणे म्हणजे काय?

तारणाची योजना काय आहे?

ख्रिस्ती काय आहे?

नविन जन्म पावलेला ख्रिती व्यक्ती म्हणजे काय?

अध्यात्मीक चार नियम काय आहेत?

देवा बारोबर देवाबरोबर आपण कसे निट असू शकतो?

स्वर्गीय राज्यासाठी येशुच एकमेव मार्ग आहे का?

निश्चितच मरणा नंतर आपण स्वर्गात जाणार आहोत का?

मरणानंतर जीवन आहे काय?

माझ्यासाठी कोणता धर्म योग्य आहे?

तारणासाठी रोमचा कोणता मार्ग आहे?

पापी व्यक्तीची प्रार्थना काय आहे?

मी आताच येशुवर विश्वास ठेवला आहे- तर आता पुढे काय करु?


अतिमहत्वाचा प्रश्न

देवाचे अस्तित्व आहे का? देवाच्या अस्तित्वाचे पुरावे आहेत का?

येशु ख्रिस्त कोण आहे?

येशु देव आहे का? येशुने देव असल्याचा दावा केला आहे का?
पवित्र शास्त्राच्या प्रश्न आणि उत्तर