Waarom koos God IsraŽl als Zijn uitverkoren volk?Vraag: "Waarom koos God IsraŽl als Zijn uitverkoren volk?"

Antwoord:
Deuteronomium 7:7-9 vertelt ons het volgende over de IsraŽlische natie: ďNiet omdat u talrijker bent dan de andere volken heeft de HEER zich aan u verbonden en u uitverkoren, want u bent het kleinste van alle volken. Maar omdat de HEER u liefhad en Hij de eed aan uw vaderen wilde nakomen, heeft de HEER u met sterke hand uit het slavenhuis geleid en u verlost uit de macht van de farao, de koning van Egypte. Erken dan dat de HEER uw God inderdaad God is, de getrouwe God die zich aan het verbond houdt en vol medelijden is voor degenen die Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in de duizendste generatie.Ē God koos de IsraŽlische natie als het volk waaruit Jezus Christus geboren zou worden Ė de Verlosser van zonde en dood (Johannes 3:16). God beloofde ons de Verlosser al meteen na de zondeval van Adam en Eva (Genesis hoofdstuk 3). God bevestigde later dat de Messias uit de familielijn van Abraham, Isaak en Jakob zou komen (Genesis 12:1-3). Jezus Christus is de uiteindelijke reden waarom God IsraŽl als Zijn uitverkoren volk koos. God had helemaal geen ďuitverkoren volkĒ nodig, maar Hij besliste om er toch een te kiezen. Jezus moest wel uit het een of het andere mensenvolk voortkomen, en God koos hiervoor IsraŽl.

Maar, Godís reden om de IsraŽlische natie te kiezen bestond niet louter uit het voortbrengen van de Messias. Godís wilde dat IsraŽl ook anderen over Hem zou leren. Het was Zijn bedoeling dat IsraŽl een natie van priesters, profeten en missionarissen voor de wereld zou zijn. Godís bedoeling was dat IsraŽl een bijzonder volk zou zijn, een natie van mensen die anderen naar God en naar Zijn beloofde voorziening van een Verlosser, Messias en Heiland zou leiden. IsraŽl faalde hierin grotendeels. Maar, Godís uiteindelijke doel voor IsraŽl, het voortbrengen van de Messias en Verlosser, werd op een perfecte manier vervuld Ė in de Persoon van Jezus Christus.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Waarom koos God IsraŽl als Zijn uitverkoren volk?