Wie is de Heilige Geest?Vraag: "Wie is de Heilige Geest?"

Antwoord:
Er bestaan vele misverstanden over de identiteit van de Heilige Geest. Sommigen zien de Heilige Geest als een mystieke kracht. Anderen denken dat de Heilige Geest een onpersoonlijke kracht is die door God beschikbaar wordt gemaakt voor volgelingen van Christus. Wat zegt de Bijbel over de identiteit van de Heilige Geest? Eenvoudig gesteld – de Bijbel zegt dat de Heilige Geest God is. De Bijbel vertelt ons ook dat de Heilige Geest een Persoon is, een Wezen met een verstand, emoties en een wil.

Het feit dat de Heilige Geest God is kan in vele Schriftteksten duidelijk worden gezien, zoals in Handelingen 5:3-4. In dit vers confronteert Petrus Ananias over het feit dat hij tegen de Heilige Geest had gelogen en hij vertelt hem: “Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf”. Het is een duidelijke verklaring dat liegen tegen de Heilige Geest hetzelfde is als liegen tegen God. We kunnen ook zien dat de Heilige Geest God is omdat Hij de eigenschappen of karakteristieken van God bezit. Het feit dat de Heilige Geest bijvoorbeeld alom aanwezig is staat in Psalm 139:7-8: “Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar”. Vervolgens zien we in 1 Korintiërs 2:10-11 de eigenschap van alwetendheid in de Heilige Geest: “God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen”.

We kunnen zien dat de Heilige Geest inderdaad een Persoon is omdat Hij een verstand, emoties en een wil heeft. De Heilige Geest denkt en weet (1 Korintiërs 2:10). De Heilige Geest kan bedroefd gemaakt worden (Efeziërs 4:30). De Heilige Geest is onze pleitbezorger (Romeinen 8:26-27). De Heilige Geest maakt beslissingen volgens Zijn wil (1 Korintiërs 12:7-11). De Heilige Geest is God, de derde “Persoon” van de Drieëenheid. Als God kan de Heilige Geest volledig functioneren als de Trooster en de Raadgever die Jezus beloofde dat Hij zou zijn (Johannes 14:16,26; 15:26).


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wie is de Heilige Geest?