Is Jezus God? Heeft Jezus ooit gezegd dat Hij God is?Vraag: "Is Jezus God? Heeft Jezus ooit gezegd dat Hij God is?"

Antwoord:
Er is in de Bijbel nooit over Jezus geschreven dat Hij precies gezegd heeft: “Ik ben God”. Toch betekent dat niet dat Hij niet verkondigde dat Hij God is. Neem bijvoorbeeld Jezus’ woorden in Johannes 10:30, “De Vader en Ik zijn één”. In de eerste plaats lijkt dit niet op een claim God te zijn. Maar, kijk toch maar eens naar de reactie van de Joden op Zijn verklaring, “Voor een goede daad zullen we u niet stenigen,” antwoordden ze, “maar wel voor godslastering: u bent een mens, maar u beweert dat u God bent!” (Johannes 10:33). De Joden vatten Jezus’ verkondiging op als een claim God te zijn. In de volgende verzen corrigeert Jezus de Joden niet door bijvoorbeeld te zeggen, “Ik heb niet gezegd dat ik God ben”. Dit wijst erop dat Jezus écht zei dat Hij God was door te verkondigen, “De Vader en Ik zijn één” (Johannes 10:30). Johannes 8:58 is nog een voorbeeld. Daarin verkondigde Jezus: “Waarachtig, ik verzeker u”, antwoordde Jezus, “van voordat Abraham er was, ben ik er”. Nogmaals, in antwoord hierop, pakten de Joden stenen op in een poging Jezus te stenigen (Johannes 8:59). Waarom zouden de Joden Jezus willen stenigen als Hij niet iets gezegd had wat zij als godslastering zagen, namelijk, een claim God te zijn?

Johannes 1:1 zegt dat “het Woord was God”. Johannes 1:14 zegt, “Het Woord is mens geworden.” Handelingen 20:28 vertelt ons,” Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon.” Wie heeft de gemeente verworven met Zijn eigen bloed? Jezus Christus. Handelingen 20:28 verkondigt dat God de kerk heeft verworven met Zijn eigen bloed. Daarom: Jezus is God!

Thomas de discipel verklaarde Jezus, “Mijn Heer, mijn God” (Johannes 20:28). Jezus verbetert hem niet. Titus 2:13 moedigt ons aan te wachten op de komst van onze God en Verlosser – Jezus Christus (zie ook 2 Petrus 1:1). In Hebreeën 1:8, zegt de Vader van Jezus, “Maar tegen de Zoon zegt hij: ‘God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid, en de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap.’”

In Openbaringen, gaf een engel de instructies aan de Apostel Johannes om alleen God te aanbidden (Openbaringen 19:10). Verscheidene malen in de tekst ontvangt Jezus verering (Mattheüs 2:11; 14:33; 28:9,17; Lucas 24:52; Johannes 9:38). Hij berispt nooit iemand voor het feit dat ze Hem aanbidden. Als Jezus niet God was, had Hij hen verteld dat de mensen Hem niet mochten vereren, net zoals de engel in Openbaringen gezegd had. Er zijn nog veel meer passages in de Bijbel die spreken voor Jezus’ Goddelijkheid.

De meest belangrijke reden dat Jezus God moet zijn is dat als Hij niet God was, Zijn dood niet voldoende zou zijn geweest om de prijs voor de zonden van de hele wereld te betalen (1 Johannes 2:2). Alleen God kon zo’n oneindige schuld betalen. Alleen God kon de zonden van wereld op zich nemen (2 Corinthiërs 5:21), sterven, en herrezen worden – hiermee Zijn overwinning bewijzend over de zonde en de dood.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Is Jezus God? Heeft Jezus ooit gezegd dat Hij God is?