www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat is een Christelijk wereldbeeld?"

Antwoord:
Een wereldbeeld refereert aan een allesomvattende voorstelling van de wereld vanuit een specifiek standpunt. Een Christelijk wereldbeeld is dan een allesomvattende voorstelling van de wereld vanuit een Christelijk standpunt. Het wereldbeeld van een mens is zijn “totaalplaatje”, een harmonie van alles wat hij over de wereld gelooft. Het is de manier waarop hij de werkelijkheid ziet en begrijpt. Een wereldbeeld is de basis voor dagelijkse beslissingen en is daarom uitzonderlijk belangrijk.

Een appel die op een tafel ligt wordt door verschillende mensen waargenomen. Een botanist die de appel ziet classificeert deze. Een kunstenaar ziet een stilleven en tekent dit. Een groenteboer ziet een stuk handelswaar. Een kind ziet zijn lunch en eet het op. Hoe we naar een bepaalde situatie kijken wordt beïnvloed door de manier waarop we de wereld als geheel zien. Elk wereldbeeld, Christelijk en niet-Christelijk, gaat op zijn minst over de volgende drie vragen:

1) waar kwamen we vandaan? (En waarom zijn we hier?)
2) wat is er mis met de wereld?
3) hoe kunnen we dit oplossen?

Tegenwoordig is een overheersend wereldbeeld het Naturalisme, wat de drie vragen als volgt beantwoordt: 1) We zijn het product van willekeurige handelingen van de natuur die geen echt doel hebben. 2) We respecteren de natuur niet zoals we zouden moeten. 3) We kunnen de wereld redden door middel van ecologie en natuurbehoud. Een naturalistisch wereldbeeld genereert vele aanverwante filosofieën zoals het moreel relativisme, existentialisme, pragmatisme en utopianisme.

Aan de andere kant worden deze drie vragen door een Christelijk wereldbeeld op een Bijbelse manier beantwoord: 1) We zijn God’s schepping, ontworpen om heerschappij over de wereld te hebben en om met Hem in gemeenschap te leven (Genesis 1:27-28; 2:15). 2) We hebben tegenover God gezondigd en zo de hele wereld aan een vloek onderworpen (Genesis 3). 3) God heeft de wereld Zelf hiervan verlost door de offergave van Zijn Zoon, Jezus Christus (Genesis 3:15; Lucas 19:10), en zal op een dag de schepping herstellen tot de vroegere perfecte toestand (Jesaja 65:17-25). Een Christelijk wereldbeeld leidt er toe dat we geloven in morele absolute waarden, wonderen, menselijke waardigheid en de mogelijkheid om verlost te worden.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat een wereldbeeld allesomvattend is. Het beïnvloedt elk aspect van het leven, van geld tot moraliteit, van politiek tot kunst. Het ware Christendom is meer dan een verzameling ideeën die in de kerk gebruikt kunnen worden. Het Christendom zoals dit in de Bijbel wordt onderwezen is zelf een wereldbeeld. De Bijbel maakt nergens het onderscheid tussen een “religieus” en een “wereldlijk” leven; het Christelijke leven is het enige leven dat er is. Jezus verkondigde dat Hij Zelf “de weg, de waarheid en het leven” was (Johannes 14:6) en door dit doen werd Hij ons wereldbeeld.

© Copyright 2002-2015 Got Questions Ministries.