www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat is Christelijke verzoening? Waarom moeten wij met God verzoend worden?"

Antwoord:
Stel je eens twee vrienden voor die ruzie hebben. De goede relatie die zij ooit hadden wordt hierdoor tot aan het breekpunt opgerekt. Zij praten niet meer met elkaar; ze vinden het te moeilijk om nu met elkaar te communiceren. Geleidelijk worden de twee vrienden vreemdelingen. Een dergelijke vervreemding kan alleen door een verzoening worden omgekeerd. Verzoenen is hetzelfde als het herstellen van een vriendschap of van harmonie. Wanneer oude vrienden hun geschillen bijleggen en hun relatie herstellen, dan vindt verzoening plaats. 2 Korintiërs 5:18-19 stelt: “Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.”

De Bijbel zegt dat Christus ons met God heeft verzoend (Romeinen 5:10; 2 Korintiërs 5:18; Kolossenzen 1:20-21). Het feit dat we die verzoening nodig hebben betekent dat onze relatie met God werd verbroken. Omdat God heilig is, is deze situatie onze schuld. Onze zonden hebben ons van Hem vervreemd. Romeinen 5:10 zegt dat we vijanden van God waren: “Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven.”

Toen Christus aan het kruis stierf, kwam Hij tegemoet aan Gods oordeel en maakte Hij het mogelijk dat Gods vijanden vrede met Hem konden sluiten. Onze “verzoening” met God heeft daarom te maken met Zijn genade en de vergeving van onze zonden. Het gevolg van het offer van Jezus is dat onze relatie veranderd is van vijandigheid in vriendschap. “Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb” (Johannes 15:15). De Christelijke verzoening is een glorieuze waarheid! We waren Gods vijanden, maar we zijn nu Zijn vrienden. We bevonden ons vanwege onze zonden in een toestand van veroordeling, maar we zijn nu vergeven. We voerden een strijd tegen God, maar we hebben nu de vrede die alle begrip te boven gaat (Filippenzen 4:7). “Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus” (Romeinen 5:1).

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.