www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Moeten Christenen de wet uit het Oude Testament volgen?"

Antwoord:
De sleutel tot het begrijpen van deze kwestie is weten dat de wet van het Oude Testament aan de IsraŽlische natie werd gegeven, niet aan Christenen. Sommige van deze wetten werden uitgevaardigd om de IsraŽlieten te doen begrijpen hoe zij God konden gehoorzamen en behagen (de Tien Geboden bijvoorbeeld), sommige van deze wetten werden uitgevaardigd om hen te tonen hoe God aanbeden moest worden (het systeem van offergaven), sommige waren eenvoudigweg bedoeld om de IsraŽlieten anders van andere naties te maken (voedings- en kledingsregels). Geen enkele van de wetten van het Oude Testament zijn tegenwoordig op ons van toepassing. Toen Jezus aan het kruis stierf, bracht Hij een einde aan de wetten van het Oude Testament (Romeinen 10:4; Galaten 3:23-25; EfeziŽrs 2:15).

In plaats van de wet van het Oude Testament, staan we nu onder de wet van Christus (Galaten 6:2) en dit is: ďĎHeb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.Ē (MatteŁs 22:37-40). Als we deze twee dingen doen dan vervullen we alles wat Christus wil dat we doen. ďWant God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware lastĒ (1 Johannes 5:3). Technisch gesproken zijn de Tien Geboden zelfs niet van toepassing voor Christenen. Maar, 9 van de Tien Geboden worden in het Nieuwe Testament herhaald (alle geboden behalve het gebod om de Sabbatdag in ere te houden). Het mag duidelijk zijn dat we, als we van God houden, geen andere goden of afgoden zullen aanbidden. Als we onze naasten liefhebben, dan zullen we hen niet vermoorden of tegen hen liegen of hen bedriegen, of iets willen hebben wat van hen is. We zijn dus niet meer gebonden aan de vereisten van de wet van het Oude Testament. We moeten God en onze naasten liefhebben. Als we deze twee dingen getrouw doen, dan vallen alle andere dingen vanzelf op hun plaats.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.