www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Had Jezus broers en zussen?"

Antwoord:
De broers van Jezus worden in verscheidene Bijbelverzen vermeld. Matteüs 12:46, Lucas 8:19 en Marcus 3:31 zeggen dat de moeder en de broers van Jezus naar Hem toe kwamen. De Bijbel zegt dat Jezus vier broers had: Jakobus, Jozef, Simon en Judas (Matteüs 13:55). De Bijbel zegt ook dat Jezus zussen had, maar zij worden niet bij naam genoemd en ook hun aantal is onbekend (Matteüs 13:56). In Johannes 7:1-10 gaan Zijn broers naar een feest terwijl Jezus achterblijft. In Handelingen 1:14 wordt beschreven hoe Zijn broers en Zijn moeder samen met de discipelen bidden. Later in Galaten 1:19 wordt vermeld dat Jakobus de broer van Jezus was. De meest natuurlijke conclusie uit deze passages is dat Jezus inderdaad echte bloedverwante broers en zussen had.

Sommige Rooms-Katholieken beweren dat deze “broers” feitelijk neven van Jezus waren. Maar in elk geval wordt het specifieke Griekse woord voor “broer” gebruikt. Hoewel het woord ook voor andere familieleden kan worden gebruikt, is de meest voorkomende en letterlijke betekenis gewoon een fysieke broer. Er was een Grieks woord voor neven en dat wordt hier niet gebruikt. Bovendien kan de vraag gesteld worden waarom zij zo vaak in het gezelschap van Maria worden beschreven, als zij de neven van Jezus waren. Er is in de context van het bezoek van Zijn moeder en Zijn broers aan Hem niets te vinden dat zelfs maar een hint zou geven dat het hier niet om Zijn letterlijke halfbroers, bloedverwanten, zou gaan.

Een tweede Rooms-Katholieke argument is dat de broers en zussen van Jezus kinderen van Jozef uit een eerder huwelijk zouden zijn, voordat Hij met Maria trouwde. Er wordt een hele theorie bedacht waarin Jozef beduidend ouder is dan Maria, voorheen gehuwd was, meerdere kinderen had en vervolgens weduwnaar werd voordat hij met Maria trouwde. Het probleem is dat de Bijbel nergens suggereert dat Jozef getrouwd was of kinderen had voordat hij Maria huwde. Als Jozef tenminste zes kinderen had voordat hij met Maria trouwde, waarom worden zij dan niet vermeld in het verslag over de reis van Jozef en Maria naar Betlehem (Lucas 2:4-7) of over de reis naar Egypte (Matteüs 2:13-15) of hun terugreis naar Nazaret (Matteüs 2:20-23)?

Er zijn geen Bijbelse redenen om te geloven dat deze broers en zussen iets anders waren dan de feitelijke kinderen van Jozef en Maria. Mensen die tegen het idee zijn dat Jezus halfbroers en halfzussen had trekken deze conclusie niet uit het lezen van de Bijbel, maar uit een vooringenomen idee over de altijddurendemaagdelijkheid van Maria, die op zich al duidelijk onbijbels is: "Maar hij (Jozef) had geen gemeenschap met haar (Maria) voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.” (Matteüs 1:25). Jezus had halfbroers en halfzussen, die de kinderen waren van Jozef en Maria. Dit is de duidelijke en ondubbelzinnige leer van God’s Woord.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.