www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat zijn de vier spirituele wetten?"

Antwoord:
De Vier Spirituele wetten zijn een manier om het goede nieuws van de Verlossing over te brengen. De Verlossing die beschikbaar is door geloof in Jezus Christus. Het is een simpele manier om de belangrijke informatie van het Evangelie onder te brengen in vier punten.

De eerste van de Vier Spirituele Wetten is: “God houdt van je en heeft een prachtig plan voor jouw leven.” Johannes 3:16 vertelt ons, “Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” Johannes 10:10 geeft ons de reden waarom Jezus kwam, “Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven.” Wat houdt ons tegen om God’s liefde te hebben? Wat weerhoudt ons een leven in overvloed te krijgen?

De tweede van de Vier Spirituele Wetten is: “De mensheid is bezoedeld met zonde en is daarom gescheiden van God. Met als resultaat dat we niet in staat zijn om erachter te komen wat God’s prachtige plan is voor ons leven.” Romeinen 3:23 bevestigt deze informatie, “Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.” Romeinen 6:23 geeft ons de gevolgen van zonde, “De zonde betaalt een hard loon: De dood!” God maakte ons om een relatie met Hem te hebben. Maar de mens bracht zonde in de wereld en is daarom gescheiden van God. We hebben de relatie met Hem, die God voor ons bedoelde, verknoeit. Wat is de oplossing?

De derde van de Vier Spirituele Wetten is: “Jezus Christus is God’s enige voorziening om onze zonde kwijt te schelden. Door Jezus Christus kunnen onze zonden vergeven worden en kan de relatie met God hersteld worden.” Romeinen 5:8 vertelt ons, “Maar God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.” 1 Corinthiërs 15:3-4 informeert ons wat we moeten weten en geloven om gered te worden,”…Het belangrijkste van het goede nieuws dat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven, is: Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegd is in de Boeken. Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt, wat ook in de Boeken stond.” Jezus Zelf verkondigt dat Hij de enige weg naar verlossing is in Johannes 14:6, “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader.” Hoe kan ik dit prachtige geschenk van verlossing ontvangen?

De vierde van de Vier Spirituele Wetten is: “We moeten ons vertrouwend geloof in Jezus plaatsen als Verlosser om het geschenk van Verlossing te ontvangen en om te weten te komen wat God’s geweldige plan is voor ons leven.” Johannes 1:12 beschrijft dit voor ons, “Maar allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden.” Paulus en Silas in Handelingen 16:31 zeggen dit heel duidelijk, “Geloof in de Here Jezus”, antwoordden zij. “Dan zult u gered worden en uw gezin ook.” We kunnen gered worden alleen door genade, alleen door geloof, alleen in Jezus Christus (Efeziërs 2:8-9).

Als jij Jezus Christus als jouw Verlosser wilt vertrouwen, zeg dan de volgende woorden tot God. Het opzeggen van deze woorden zelf zal je niet redden, maar op Christus vertrouwen wel! Dit gebed is gewoon een manier om aan God jouw geloof in Hem te uiten en Hem te bedanken dat Hij voor jouw verlossing gezorgd heeft. “God, ik weet dat ik tegen U gezondigd heb en dat ik het verdien gestraft te worden. Maar Jezus Christus nam de straf die ik verdiende op zich zodat ik door in Hem te geloven vergeven kon worden. Ik wend mij af van mijn zonde en plaats mijn vertrouwen in U voor Verlossing. Dank U voor Uw geweldige genade en vergeving – Het geschenk van eeuwig leven! Amen!”

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.