www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat is het duizendjarig Koninkrijk, en moet dit letterlijk worden genomen?"

Antwoord:
Het duizendjarig Koninkrijk is de benaming die is gegeven aan de 1000-jarige heerschappij van Jezus Christus op de aarde. Sommigen proberen de 1000 jaar op een allegorische manier te interpreteren. Anderen denken dat de 1000 jaar slechts een figuurlijke manier is om ďeen erg lange tijdsperiodeĒ aan te geven. Dit leidt er toe dat sommige mensen niet verwachten dat Jezus Christus een letterlijke, lichamelijke heerschappij op aarde zal hebben. Maar in Openbaring 20:2-7 wordt zes keer specifiek gezegd dat het duizendjarige Koninkrijk 1000 jaar lang zal zijn. Als God ons had willen vertellen dat het om ďeen erg lange tijdsperiodeĒ zou gaan, dan had Hij dat gemakkelijk kunnen doen zonder die exacte tijdsperiode specifiek te noemen en te herhalen.

De Bijbel vertelt ons dat, wanneer Christus naar de aarde terugkomt, Hij Zichzelf als Koning in Jeruzalem zal installeren, op de troon van David (Lucas 1:32-33). De onvoorwaardelijke verbonden vereisen een letterlijke, fysieke terugkeer van Christus om het koninkrijk te vestigen. Het verbond van Abraham beloofde IsraŽl een land, een nageslacht en heerser, en een spirituele zegening (Genesis 12:1-3). Het Palestijnse verbond beloofde IsraŽl een terugkeer en bezetting van het land (Deuteronomium 30:1-10). Het verbond van David beloofde IsraŽl vergeving Ė de methode waardoor het land gezegend zou kunnen zijn (Jeremia 31:31-34).

Door de tweede komst van Christus zullen deze verdragen vervuld worden terwijl IsraŽl uit de naties weer bijeen zal komen (MatteŁs 24:31), bekeerd zal worden (Zacharia 12:10-14), en als land hersteld zal worden onder het leiderschap van de Messias, Jezus Christus. De Bijbel spreekt over de condities tijdens het Millennium als een perfecte lichamelijke en geestelijke omgeving. Het zal een tijd van vrede zijn (Micha 4:2-4; Jesaja 32:17-18); van vreugde (Jesaja 61:7,10); troost (Jesaja 40:1-2); en zonder armoede (Amos 9:13-15) of ziekte (JoŽl 2:28-29). De Bijbel vertelt ons ook dat alleen gelovigen het duizendjarige Koninkrijk zullen binnengaan. Daardoor zal dit een tijd van volledige rechtvaardigheid zijn (MatteŁs 25:37; Psalm 24:3-4); en van gehoorzaamheid (Jeremia 31:33); heiligheid (Jesaja 35:8); waarheid (Jesaja 65:16); en vervulling van de Heilige Geest (JoŽl 2:28-29). Christus zal als koning regeren (Jesaja 9:3-7; 11:1-10), met David als regent (Jeremia 33:15,17,21; Amos 9:11). Edelmannen en gouverneurs zullen ook regeren (Jesaja 32:1; MatteŁs 19:28). Jeruzalem zal het ďpolitiekeĒ centrum van de wereld zijn (Zacharia 8:3).

Openbaring 20:2-7 geeft ons eenvoudigweg de precieze tijdsduur van het duizendjarig Koninkrijk. Zelfs zonder deze Schriftteksten zijn er nog steeds ontelbare andere die op een letterlijke heerschappij van de Messias op de aarde wijzen. De vervulling van vele verbonden en beloften van God berusten op een letterlijk, fysisch en toekomstig koninkrijk. Er bestaat geen solide onderbouwing om de letterlijke interpretatie van het duizendjarig Koninkrijk en de lengte van 1000 jaar te ontkennen.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.