www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat zegt de Bijbel over gemengde huwelijken?"

Antwoord:
De wet van het Oude Testament gebood de IsraŽlieten om zich niet met gemengde huwelijken in te laten (Deuteronomium 7:3-4). De reden hiervoor was dat de IsraŽlieten van God zouden worden afgeleid als zij met mensen die afgoden aanbaden of met heidenen zouden trouwen. Een soortgelijk principe wordt in het Nieuwe Testament uiteengezet, maar op een zeer verschillend niveau: ďLoop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken?Ē (2 KorintiŽrs 6:14). Net zoals de IsraŽlieten (mensen die in de ene ware God geloofden) bevolen werd om niet met ongelovigen te trouwen, zo wordt ook Christenen (mensen die in de ene ware God geloven) bevolen om niet met ongelovigen te trouwen. Om deze specifieke vraag te beantwoorden: nee, de Bijbel zegt niet dat gemengde huwelijken verkeerd zijn.

Iemand zou naar zijn of haar karakter moeten worden beoordeeld, niet naar de kleur van zijn of haar huid. We moeten allemaal voorzichtig zijn om sommige mensen niet te bevoordelen en om anderen niet te benadelen of te beoordelen naar hun afkomst (Jakobus 2:1-10, zie vooral verzen 1 en 9). De standaard voor een Christelijke man of vrouw voor het kiezen van een partner zou altijd moeten bestaan uit het ontdekken of de persoon waarin ze geÔnteresseerd zijn ook een Christen is (2 KorintiŽrs 6:14), iemand die door geloof in Jezus Christus wedergeboren is (Johannes 3:3-5). Geloof in Christus, en niet de huidskleur, is de Bijbelse standaard voor het kiezen van een echtgenoot of echtgenote. Gemengde huwelijken hebben niets te maken met goed of fout, maar met wijsheid, scherpzinnigheid en bidden.

De enige reden dat gemengde huwelijken zorgvuldig moeten worden overwogen is de moeilijkheden die een gemengd stel zou kunnen ervaren omdat anderen er moeite mee zouden kunnen hebben om dit te accepteren. Veel gemengde stellen ervaren discriminatie en hoon, soms zelfs van hun eigen families. Sommige gemengde stellen ervaren problemen wanneer hun kinderen huidstinten hebben die afwijken van hun ouders of broers en/of zussen. Een gemengd stel moet deze factoren overwegen en er klaar voor zijn mochten zij besluiten om inderdaad met elkaar te trouwen. Maar, nogmaals, de enige Bijbelse beperking die aan een Christen wordt gesteld wat betreft zijn of haar partnerkeuze is of de ander wel of niet een onderdeel is van het Lichaam van Christus.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.