www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Is de hel echt? Is de hel eeuwig?"

Antwoord:
Is de hel echt? Onderzoeken hebben aangetoond dat 90% van alle mensen in de wereld in een “hemel” geloven terwijl minder dan 50% in een eeuwige hel gelooft. Volgens de Bijbel is de hel ongetwijfeld echt! De bestraffing van de kwaadaardigen in de hel is net zo eeuwig als de gelukzaligheid van de rechtschapenen in de Hemel. De bestraffing van de kwaadaardigen in de hel wordt door de Schriftteksten heen beschreven als een “eeuwig vuur” (Matteüs 25:41), een "onblusbaar vuur" (Matteüs 3:12), "versmading en eeuwig afgrijzen" (Daniël 12:2, NBG51 vertaling), een plaats “waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft” (Marcus 9:44-49), een plaats van “pijnigingen” en “vlammen” (Lucas 16:23,24), een "eeuwige verstoting" of “eeuwig verderf” (2 Tessalonicenzen 1:9), een plaats van pijniging “in vuur en zwavel” waar “rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid” (Openbaring 14:10,11), en een “poel van vuur en zwavel” waar de slechten “dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid” (Openbaring 20:10). Jezus geeft Zelf aan dat de bestraffing in de hel eeuwigdurend zal zijn – niet alleen de rook en de vlammen (Matteüs 25:46).

De boosaardigen zullen in de hel voor altijd het doelwit zijn van de furie en de toorn van God. Zij zullen tot in de eeuwigheid onder schaamte en verachting lijden en geplaagd worden door een beschuldigend geweten – naast de vurige toorn van een beledigde God. Zelfs de mensen in de hel zullen de perfecte rechtvaardigheid van God erkennen (Psalm 76:10). Zij die zich in deze zeer werkelijke hel bevinden zullen weten dat hun bestraffing rechtvaardig is en dat ze niemand behalve zichzelf de schuld kunnen geven (Deuteronomium 32:3-5). Jazeker, de hel is echt. Jazeker, de hel is een plaats waar voor eeuwig en eeuwig foltering en bestraffing zal plaatsvinden. Hieraan zal nooit een einde komen! Laat ons God prijzen dat we door Jezus aan dit eeuwige noodlot kunnen ontsnappen (Johannes 3:16,18,36).

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.