www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat zegt de Bijbel over homosexualiteit? Is homosexualiteit een zonde?"

Antwoord:
De Bijbel vertelt ons consequent dat homosexuele activiteit een zonde is (Genesis 19:1-13; Leviticus 18:22; Romeinen 1:26-27; 1 Korintiërs 6:9). Romeinen 1:26-27 onderwijst ons specifiek dat homosexualiteit het gevolg is van het ontkennen van God en het niet gehoorzamen aan God. Als iemand doorgaat met zondigen en niet geloven, dan vertelt de Bijbel ons dat God “hen overgeeft” aan nog slechtere en perverser zonden om hen de vruchteloosheid en hopeloosheid te tonen van een leven zonder God. 1 Korintiërs 6:9 verklaart dat homosexuele “knapenschenders” het koninkrijk van God niet zullen erven.

God schept mensen niet met homosexuele verlangens. De Bijbel vertelt ons dat iemand homosexueel wordt door zonde (Romeinen 1:24-27), en uiteindelijk door zijn eigen keuze. Iemand kan met een grotere ontvankelijkheid voor homosexualiteit worden geboren, net zoals sommige mensen geboren worden met een neiging tot geweld of andere zonden. Maar dat geeft hem of haar geen excuus om voor de zonde te kiezen door toe te geven aan hun zondige verlangens. Als iemand met een grotere neiging tot woede / boosheid wordt geboren, geeft dat hem dan het recht om aan die verlangens toe te geven? Natuurlijk niet! Hetzelfde geldt voor homosexualiteit.

Maar, de Bijbel beschrijft homosexualiteit niet als een “grotere” zonde dan andere zonden. Elke zonde is beledigend voor God. Homosexualiteit is slechts één van de vele dingen die in 1 Korintiërs 6:9-10 genoemd worden die iemand uit het koninkrijk van God buitensluiten. Volgens de Bijbel is God’s vergeving net zozeer beschikbaar voor een homosexueel persoon als voor iemand die overspel pleegt, iemand die afgoden aanbidt, een moordenaar, een dief, etcetera. God belooft ook aan allen die bereid zijn om op Jezus Christus te vertrouwen voor hun verlossing de kracht om zonden, inclusief homosexualiteit, te overwinnen (1 Korintiërs 6:11; 2 Korintiërs 5:17).

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.