www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Masturbatie - is dat een zonde volgens de Bijbel?"

Antwoord:
De bijbel noemt masturbatie nooit specifiek en zegt ook nergens of masturbatie een zonde is. Maar er bestaat geen discussie over de vraag of de acties die tot masturbatie leiden wel of niet zondig zijn. Masturbatie is het eindresultaat van wellustige gedachten, sexuele stimulatie en/of pornografische afbeeldingen. Het zijn deze problemen waarmee omgegaan moet worden. Als de zonden van wellust en pornografie opgegeven en overwonnen worden – dan wordt hiermee het probleem van masturbatie vanzelf opgelost.

De Bijbel vertelt ons hoe we ook maar de schijn van sexuele immoraliteit kunnen vermijden (Efeziërs 5:3). Ik zie niet hoe masturbatie deze specifieke test kan doorstaan. Wat soms een goede test is om te bepalen of iets een zonde is, is om jezelf af te vragen of je er trots op zou zijn om anderen te vertellen wat je zojuist hebt gedaan. Als het iets is dat je zou beschamen of in verlegenheid zou brengen als anderen er over te weten zouden komen, dan is het zeer waarschijnlijk dat het een zonde is. Een andere test is om te bepalen of we God eerlijk, naar eer en geweten, kunnen vragen om een bepaalde activiteit te zegenen en te gebruiken voor Zijn eigen goede doeleinden. Ik denk niet dat masturbatie als iets gekwalificeerd kan worden waarop we “trots” kunnen zijn of God oprecht voor kunnen danken.

De Bijbel leert ons: “Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God " (1 Korintiërs 10:31). Als er ruimte voor twijfel is over of iets God wel of niet zal behagen, dan is het het beste om dit op te geven. Er is zeker ruimte voor twijfel in het geval van masturbatie. “Want het komt niet voort uit geloof, en alles wat niet uit geloof voortkomt is zondig " (Romeinen 14:23). Ik zie niet in hoe masturbatie, volgens de Bijbel, als God-erend zou kunnen worden beschouwd. Bovendien moeten we onthouden dat onze lichamen, net als onze zielen, verlost zijn en aan God toebehoren. "Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam en met uw geest, die van God zijn" (1 Korintiërs 6:19-20). Deze grootse waarheid zou een werkelijke relevantie moeten hebben op wat we doen en wat we met onze lichamen van plan zijn. Dus, in het licht van deze principes zou ik zeer zeker moeten zeggen dat masturbatie volgens de Bijbel een zonde is. Ik geloof niet dat masturbatie behagend is voor God, de schijn van immoraliteit vermijdt, of de proef doorstaat dat God de eigenaar van onze lichamen is.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.