www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat zijn de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde?"

Antwoord:
Veel mensen hebben een verkeerd idee over wat de Hemel nu eigenlijk is. Openbaring hoofdstukken 21 en 22 geven ons een gedetailleerde voorstelling van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde. Na de eindtijd zullen de tegenwoordige Hemel en Aarde niet langer bestaan en zullen zij vervangen worden door de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde. De Nieuwe Aarde zal de eeuwige verblijfplaats voor de gelovigen zijn. De Nieuwe Aarde is de “Hemel” waarin we de eeuwigheid zullen doorbrengen. Het Nieuwe Jeruzalem, de hemelse stad, zal zich op deze Nieuwe Aarde bevinden. De poorten met de parels en de straten van zuiver goud zullen zich dus op de Nieuwe Aarde bevinden.

De Hemel – de Nieuwe Aarde – is een fysieke plaats waar we in onze onvergankelijke fysieke lichamen zullen verblijven (zie 1 Korintiërs 15:35-58). Het idee dat de Hemel zich “in de wolken” zou bevinden is onbijbels. Het idee dat we “geesten zullen zijn die in de Hemel zullen rondzweven” is onbijbels. De Hemel die door gelovigen ervaren zal worden zal een nieuwe en perfecte planeet zijn waarop we zullen leven. De Nieuwe Aarde zal vrij zijn van zonde, boosaardigheid, ziekte, lijden en dood. Deze zal waarschijnlijk erg veel op onze huidige Aarde lijken, of zal misschien zelfs wel een nieuwe versie van onze huidige aarde zijn – maar zonder de vloek van de zonde.

Hoe zit het dan met de Nieuwe Hemel? Het is belangrijk om in gedachten te houden dat het woord “hemel” in de oudheid aan de lucht en de ruimte refereerde, maar ook aan het domein waarin God zelf huist. Wanneer Openbaring 21:1 het dus over de Nieuwe Hemel heeft, dan geeft dit waarschijnlijk aan dat het hele universum geschapen zal worden: een Nieuwe Aarde, met een nieuwe lucht en nieuwe ruimte er om heen. Het lijkt zo te zijn dat ook God’s “Hemel” opnieuw zal worden geschapen om alles in het universum een “nieuwe start” te geven, of dit nu fysiek of geestelijk is. Zullen we in de eeuwigheid toegang hebben tot de Nieuwe Hemel? Dat is mogelijk…maar we zullen moeten afwachten of dat inderdaad zo is! Mogen we ons begrip van de Hemel laten vormen door God’s Woord!

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.