www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wanneer zal de Opname plaatsvinden, relatief ten opzichte van de opname beproeving?"

Antwoord:
Het tijdstip van de Opname, relatief ten opzichte van de Beproeving, is tegenwoordig één van de meest controversiële onderwerpen in de kerk. De drie belangrijkste standpunten zijn Pré-beproeving (pré-tribulatie, dat wil zeggen de Opname vindt plaats vóór de Beproeving), Midden-beproeving (midden-tribulatie: de Opname vindt plaats halverwege de Beproeving), en Post-beproeving (post-tribulatie: de Opname vindt plaats aan het eind van de Beproeving). Een vierde standpunt, dat ook wel bekend staat als het ‘Pre-Toorn’ standpunt, is een variatie op het Midden-beproeving standpunt.

Op de eerste plaats is het belangrijk om het doel van de Beproeving te herkennen. Volgens Daniël 9:27 is er een zeventigste “week” (van 7 jaar) die nog moet aanbreken. De volledige profetie van Daniël over de zeventig weken (Daniël 9:20-27) heeft het over de staat Israël. Het is een periode in de tijd waarin God Zijn aandacht vooral op Israël vestigt. De zeventigste week, de Beproeving, moet ook een tijd zijn waarin God zich specifiek met Israël bezighoudt. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs aangeeft dat de kerk niet eveneens aanwezig zou kunnen zijn, roept dit wel twijfels op over de vraag of het wel noodzakelijk is dat de kerk in die tijd op de aarde is.

De belangrijkste passage in de Schriftteksten over de Opname is te vinden in 1 Tessalonicenzen 4:13-18. Deze passage stelt dat alle gelovigen, samen met alle gelovigen die reeds gestorven zijn, de Heer Jezus in de lucht zullen ontmoeten en voor altijd bij Hem zullen zijn. De Opname is het door God van de aarde verwijderen van al Zijn mensen. Een paar verzen later in 5:9 zegt Paulus: “Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus”. Het Boek Openbaring, dat voornamelijk gaat over de tijdsperiode vóór de Beproeving, is een profetische boodschap over hoe God tijdens de Beproeving Zijn toorn over de aarde zal uitgieten. Het zou niet erg consequent zijn als God de gelovigen belooft dat zij Zijn toorn niet hoeven te ondergaan en hen dan toch tijdens de Beproeving op de aarde laten. Het feit dat God gelovigen belooft dat Hij hen deze toorn zal besparen, vlak nadat Hij belooft dat Hij Zijn mensen van de aarde zal verwijderen, lijkt deze twee gebeurtenissen met elkaar te verbinden.

Een andere cruciale passage over het moment waarop de Opname zal plaatsvinden is Openbaring 3:10. Hier belooft Christus dat hij de gelovigen zal verlossen “uit de ure” van de beproeving wanneer dit op de aarde aanbreekt (Statenvertaling). Dit zou twee dingen kunnen betekenen: (1) Christus zal gelovigen beschermen temidden van hun beproevingen, of (2) Christus zal de gelovigen deze beproevingen besparen. Beide zijn geldige vertalingen van het Griekse woord dat zegt dat zij “uit” hun beproevingen zullen worden gered. Maar, het is belangrijk om te herkennen wat aan de gelovigen precies beloofd wordt over datgene waar zij “uit” zullen worden gered. Het is niet alleen de beproeving, maar “de tijd” of “de ure” van de beproeving. Christus belooft dat Hij de gelovigen uit de tijdsperiode te redden waarin de beproevingen plaatsvinden, en dat is de Beproeving. Het doel van de Beproeving, het doel van de Opname, de betekenis van 1 Tessalonicenzen 5:9, en de interpretatie van Openbaring 3:10 geven ons allemaal een duidelijke ondersteuning van het idee van de ‘pré-beproeving’. Als de Bijbel letterlijk en consequent geïnterpreteerd wordt, dan is het standpunt van de ‘pré-beproeving’ Bijbels gezien de meest consequente interpretatie.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.