www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat is de Opname van de kerk?"

Antwoord:
Het woord “opname” komt niet in de Bijbel voor. Maar het concept van de “Opname” wordt duidelijk in de Schriftteksten onderwezen. De Opname van de kerk is de gebeurtenis waarin God alle gelovigen van de aarde wegneemt om plaats te maken voor Zijn rechtvaardige oordeel dat tijdens de Beproeving over de aarde zal worden uitgegoten. De Opname wordt voornamelijk in 1 Tessalonicenzen 4:13-18 en 1 Korintiërs 15:50-54 beschreven. 1 Tessalonicenzen 4:13-18 beschrijft de Opname door te zeggen dat God alle gelovigen uit de dood zal doen opstaan, hen een onvergankelijk lichaam zal geven en hen dan van de aarde zal verwijderen, samen met de gelovigen die dan nog in leven zijn, die ook onvergankelijke lichamen hebben gekregen. “Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn" (1 Tessalonicenzen 4:16-17).

1 Korintiërs 15:50-54 concentreert zich op het feit dat de Opname in een oogwenk zal plaatsvinden en op de onvergankelijke lichamen die we zullen ontvangen. "Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen" (1 Korintiërs 15:51-52). De Opname is een glorieuze gebeurtenis waarnaar we allemaal zouden moeten uitkijken. We zullen eindelijk vrij zijn van zonden. We zullen voor altijd in God’s aanwezigheid zijn. Er bestaat veel te veel gekibbel over de betekenis en de omvang van de Opname. Dat is niet God’s bedoeling. In plaats daarvan wil God dat we, met betrekking tot de opname, “elkaar met deze woorden troosten.”

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.