www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat is de rechterstoel / Bema-zetel van Christus?"

Antwoord:
Romeinen 14:10-12 zegt: “Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan… Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden”. 2 Korintiërs 5:10 vertelt ons: “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht”. In de context van beide Schriftteksten is het duidelijk dat zij aan Christenen refereren, niet aan ongelovigen. De Rechterstoel van Christus heeft daarom te maken met gelovigen die hun levens tegenover Christus moeten verantwoorden. De Rechterstoel bepaalt niet wie verlost is; dat werd bepaald door de offergave van Jezus in onze plaats (1 Johannes 2:2) en door ons geloof in Hem (Johannes 3:16). Al onze zonden zijn vergeven en we zullen nooit voor hen veroordeeld worden (Romeinen 8:1). We moeten de Rechterstoel van Christus niet zien als een veroordeling door God van onze zonden, maar veeleer als een beloning van God voor onze levens. Jazeker, de Schriftteksten zeggen dat we ons voor onze levens moeten verantwoorden. Een gedeelte hiervan zal zeer zeker bestaan uit het rekenschap afleggen voor de zonden die we begaan hebben. Maar dat zal niet het voornaamste brandpunt van de Rechterstoel van Christus zijn.

Voor de Rechterstoel van Christus worden gelovigen beloond, gebaseerd op hoe trouwhartig zij Christus gediend hebben (1 Korintiërs 9:4-27; 2 Timoteüs 2:5). De dingen waarop we waarschijnlijk beoordeeld zullen worden zijn in welke mate we de Grote Opdracht gehoorzaamd hebben (Matteüs 28:18-20), in welke mate we onze zonden hebben overwonnen (Romeinen 6:1-4), hoe goed we onze tong beheerst hebben (Jakobus 3:1-9), etcetera. De Bijbel heeft het over gelovigen die erekransen ontvangen, afhankelijk van hoe trouw zij Christus hebben gediend (1 Korintiërs 9:4-27; 2 Timoteüs 2:5). De verschillende lauwerkransen worden beschreven in 2 Timoteüs 2:5; 2 Timoteüs 4:8; Jakobus 1:12; 1 Petrus 5:4; en Openbaring 2:10. Jakobus 1:12 geeft een goede samenvatting van hoe we de Rechterstoel van Christus moeten zien: “Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.”

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.