www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat zegt de Bijbel over rechtszaken / procederen?"

Antwoord:
1 Korintiėrs 6:1-8 draagt gelovigen zonder twijfel op om elkaar niet voor de rechtbank te slepen. Als Christenen op een dergelijke manier laten zien dat ze niet in staat zijn om elkaar te vergeven en om hun geschillen bij te leggen, dan is dat een toonbeeld van een geestelijke nederlaag. Waarom zou iemand een Christen willen worden als Christenen net zo veel problemen hebben als andere mensen en net zo min in staat zijn om deze op te lossen? Maar, er kunnen toch situaties mogelijk zijn waarin een proces de juiste handelswijze is. Als het Bijbelse patroon voor verzoening is gevolgd (Matteüs 18:15-17) en de schuldige partij vervolgens nog steeds op een onjuiste wijze handelt, dan kan een proces in sommige gevallen gepast zijn. Maar dit moet pas gedaan worden na veel gebeden voor wijsheid (Jakobus 1:5) en na het raadplegen van de geestelijke leiders.

1 Korintiėrs 6:4 stelt: "Wilt u werkelijk uw alledaagse geschillen aanhangig maken bij mensen die bij de gemeente geen aanzien genieten?” De hele context van 1 Korintiėrs 6:1-6 gaat over geschillen binnen de kerk, maar Paulus refereert aan het rechtssysteem wanneer hij het heeft over het beoordelen van deze alledaagse geschillen. Paulus bedoelt hiermee dat het rechtssysteem is opgezet voor alledaagse geschillen die zich buiten de kerk afspelen. Paulus zegt dus dat problemen binnen de kerk niet naar de rechtbank moeten worden genomen, maar binnen de kerk moeten worden beoordeeld.

Beginnend bij vers 26 van hoofdstuk 21 van het boek Handelingen praat Paulus over hoe hij werd gearresteerd en onterecht werd beschuldigd van iets dat hij niet gedaan had. De Romeinen namen hem over en beginnend bij vers 24 in hoofdstuk 22 lezen we: "Toen beval de tribunus hem naar de kazerne te brengen; hij gaf opdracht hem onder geselslagen te verhoren om te weten te komen waarom zij zo tegen hem tekeergingen. Maar toen zij hem voor de riemslagen hadden vastgebonden, zei Paulus tegen de aanwezige centurio: ‘Mogen jullie een Romein geselen, en dat nog wel zonder veroordeling?’" Paulus gebruikte de Romeinse wet en zijn Romeins staatsburgerschap om zichzelf te beschermen. Er is niets mis het gebruik van het rechtssysteem als dit met de juiste motieven en met een rein hart wordt gedaan.

1 Korintiėrs 6:7 verkondigt: "Dat u tegen elkaar processen voert, is al treurig genoeg. Waarom lijdt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen?" Paulus is hier bezorgd over de getuigenis van de gelovige. Het zou veel beter voor ons zijn om benadeeld te worden, of zelfs misbruikt te worden, dan om een ander nog verder van Christus af te drijven door hem of haar voor de rechtbank te slepen. Wat is belangrijker, een legale strijd of de strijd voor de eeuwige ziel van een mens?

Samengevat: Kunnen Christenen over kerkzaken een proces tegen elkaar aanspannen? Absoluut niet! Kunnen Christenen een proces tegen elkaar aanspannen over burgerlijke zaken? Als er een manier is om dit te vermijden: nee. Kunnen Christenen een proces tegen niet-Christenen aanspannen over burgerlijke zaken? Ook hier geldt dat als er een manier is om dit te vermijden: nee. Maar, in enkele gevallen, zoals de bescherming van onze eigen rechten (zoals in het voorbeeld van de Apostel Paulus), kan het gepast zijn om een wettelijke verdediging in gang te zetten.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.