www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat is de Christelijke kijk op roken? Is roken een zonde?"

Antwoord:
De Bijbel heeft het nooit specifiek over roken. Maar er bestaan enkele principes die zeer zeker op roken van toepassing zijn. Ten eerste gebiedt de Bijbel ons dat we onze lichamen niet door iets moeten laten "beheersen". In 1 KorintiŽrs 6:12 lezen we: "U zegt 'Alles is mij toegestaan'. Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen". Het kan niet ontkend worden dat roken zeer verslavend is. Verder in deze passage wordt ons het volgende verteld: "Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam" (1 KorintiŽrs 6:19-20). Het kan niet ontkend worden dat roken zeer slecht voor de gezondheid is. Het is bewezen dat roken de longen, maar ook vaak het hart schaadt.

Kan roken beschouwd worden als "goed voor u" (1 KorintiŽrs 6:12)? Kan gezegd worden dat roken werkelijk "God eer bewijst met het lichaam" (1 KorintiŽrs 6:20)? Kan iemand werkelijk ter ere van God roken (1 KorintiŽrs 10:31)? Wij geloven dat het antwoord op deze drie vragen een krachtig "nee" is. Daarom geloven wij dat roken een zonde is, en dat dit daarom niet door volgelingen van Jezus Christus zou moeten worden gedaan.

Sommigen betwisten dit standpunt door op het feit te wijzen dat veel mensen ongezond voedsel eten, wat net zo verslavend en net zo slecht voor het lichaam kan zijn. Veel mensen zijn bijvoorbeeld zo hopeloos verslaafd aan cafeÔne dat ze niet kunnen functioneren zonder 's ochtends eerst hun eerste kop koffie te hebben gehad. Hoewel dit waar is, kan toch niet beweerd worden dat dit roken beter maakt? Wij beweren dat Christenen vraatzucht en excessief ongezond eten moeten vermijden. Jazeker, Christenen zijn vaak hypocriet door de ene zonde te veroordelen terwijl ze een andere zonde toestaan... maar nogmaals, hoe zou dit van roken een God-erende bezigheid kunnen maken?

Een ander argument tegen deze kijk op roken is het feit dat veel God-erende mensen rokers waren, zoals bijvoorbeeld de beroemde Britse prediker C.H. Spurgeon. Ook in dit geval denken wij niet dat dit argument steekhoudend is. We geloven dat Spurgeon een fout maakte door te roken. Was hij in andere opzichten een God-erend mens en een fantastisch onderwijzer van God's Woord? Absoluut! Maar betekent dat dat al zijn daden en gewoonten God-erend waren? Nee.

Wanneer we stellen dat roken een zonde is, beweren we niet dat alle rokers ongered zouden zijn. Er zijn veel ware gelovigen in Jezus Christus die roken. Roken weerhoudt iemand er niet van om gered te worden. Noch leidt het er toe dat de roker zijn verlossing zou verliezen. Roken is niet minder vergeeflijk dan andere zonden, en dat geldt net zo zeer voor iemand die een Christen wordt, of voor een Christen die zijn/haar zonde aan God bekent (1 Johannes 1:9). Tegelijkertijd zijn wij er terdege van overtuigd dat roken een zonde is waarvan afstand gedaan moet worden en die met God's help overwonnen moet worden.

© Copyright 2002-2015 Got Questions Ministries.