www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Hoe werken God’s soevereiniteit en de vrije wil van de mensheid samen in de verlossing?"

Antwoord:
Het is voor ons onmogelijk om de relatie tussen God’s soevereiniteit en de vrije wil van de mens volledig te begrijpen. Alleen God weet precies hoe deze twee samenwerken.

De Schriftteksten zijn er duidelijk over dat God weet wie gered zal worden (Romeinen 8:29; 1 Petrus 1:2). Efeziërs 1:4 vertelt ons dat God ons “voordat de wereld gegrondvest werd” uitkoos. De Bijbel beschrijft gelovigen herhaaldelijk als de “uitverkorenen” en “voorbestemden” (Romeinen 8:33; 11:5; 11:7; Efeziërs 1:11; Kolossenzen 3:12; 1 Tessalonicenzen 1:4; 1 Petrus 1:1; 1:2; 2:9, Matteüs 24:22, 31; Marcus 13:20, 27; 1 Timoteüs 5:21; 2 Timoteüs 2:10; Titus 1:1). Het feit dat gelovigen voor verlossing zijn voorbestemd en uitgekozen (Romeinen 8:29-30; Efeziërs 1:5, 11, Romeinen 9:11; 11:28; 2 Petrus 1:10) is zeer duidelijk.

De Bijbel zegt eveneens dat we het vermogen hebben om uit vrije wil een keuze te maken – het enige dat we hoeven te doen om verlost te worden is in Jezus Christus geloven (Johannes 3:16; Romeinen 10:9-10). God weet wie gered zal worden, God kiest wie gered zal worden, en we moeten voor Christus kiezen om gered te worden. Hoe deze drie zaken samenwerken is voor een eindig verstand als het onze onmogelijk om te bevatten (Romeinen 11:33-36). Onze verantwoordelijkheid is om het Evangelie over de hele wereld uit te dragen (Matteüs 28:18-20; Handelingen 1:8). We moeten de voorkennis, het uitkiezen en het voorbestemmen aan God overlaten en we moeten eenvoudigweg gehoorzaam zijn door het Evangelie met anderen te delen.

© Copyright 2002-2015 Got Questions Ministries.